NYT Transkønnede og kønsdiverse børn og unges trivsel

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401065
 • Region Hovedstaden 
 • 5.2.2025 - 5.2.2025
 • 25.12.2024
 • 24
 • 1982 kr.
 • Tilmeld

Børn og unge med transkønnethed og kønsdiversitet: Familie- og tilknytningsbaserede interventionsstrategier til mental trivsel 


Underviser


Emma Beck
, Ph.d., MRes.psych., Cand.psych.aut, specialist i psykoterapi

Formål

ICD-11 og nyere internationale retningslinjer (WPATH) kategoriserer og forstår ikke længere transkønnethed hos børn og unge som en mental lidelse. I kølvandet på denne udvikling ses en øgning i evidensen for psykologiske interventionsstrategier, der er defineret ved at have en accepterende, støttende tilgang til børn og unges kønsidentitet. Centralt for tilgangen er minoritets-stress teoriens forståelse af, at minoritets-specifikke stressorer er skadeligt for den mentale sundhed.
På kurset bliver du introduceret til den accepterende, støttende tilgang til børn og unge med transkønnethed og kønsdiversitet med særligt fokus på at forstå, hvad det indebærer, når kønsidentiteten er under udvikling i barndoms- og ungdomsårene. Vi vil arbejde med en nyere udviklingspsykologisk differentiering mellem kønsudtryk og kønsidentitet hos børn og unge samt en tilknytningsteoretisk baseret forståelse af, hvordan tilknytningstryghed bliver afgørende for barnets kønsidentitetsdannelse og mentale trivsel. 
Du bliver præsenteret for de forskellige elementer i en støttende tilgang (psykoedukation, facilitering af forældres følelsesmæssige bearbejdning etc.), og vi arbejder med konkrete redskaber og modeller mhp. at anvende disse tilgange i egen praksis. Der er særlig vægt på intervention rettet mod forældre/primære omsorgsgivere.
Som baggrund for kursets primære fokus
får du overblik over den aktuelle kontekst for psykologisk intervention: Hvad består den medicinske kønsbekræftende behandling af? Hvem er den tilgængelig for? Hvilke rammer skaber det for psykologers arbejde (etiske dillemmaer og betydningen af eget ståsted) og transkønnede børn og unges trivsel?

Læringsmål

Kurset gør dig i stand til (viden):

 • At opnå indsigt i diagnosen for kønsinkongruens hos børn og unge i ICD-11 og hvordan ændringer ift. ICD-10 afspejler en de-psykopatologiserende udvikling af det diagnostiske system.
 • At kende den evidens og de centrale ideer, der ligger bag den accepterende, støttende tilgang til transkønnethed og kønsdiversitet hos børn og unge, herunder minoritets-stress teoriens forståelse af mentalt helbred samt den bio-psykosociale forståelse.
 • At indtage en udviklingspsykologisk og tilknytningsbaseret forståelse af kønsidentitet og mental trivsel hos børn og unge

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder)

 • At anvende redskaber og modeller inden for de forskellige interventionsstrategier, herunder psyko-edukation og facilitere forældres følelsesmæssige bearbejdning mm.
 • At opnå et bredere grundlag i din reflektion over etiske dilemmaer og eget ståsted.

Målgruppe

Psykologer, der i deres arbejde møder børn og unge med transkønnethed og kønsdiversitet og deres forældre fx i kommunalt ansatte psykologer i socialforvaltninger, PPR, Familiehuse eller i privat praksis. Kurset er på et introducerende niveau, og som deltager behøver du ikke have forudgående erfaring med børn og unge med transkønnethed og kønsdiversitet.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem undervisning, drøftelse i plenum og arbejde i mindre grupper

Temaer i kurset

 • Transkønnethed og kønsdiversitet hos børn og unge
 • Minoritetsstress og mentalt helbred
 • Forældre/barn tilknytningstryghed og udvikling af kønsidentitet
 • Støttende intervention målrettet forældre
 • Etisk stress hos behandleren

Forberedelse

Forud for kurset får du adgang til udvalgt litteratur. Litteraturen vil være tilgængelig i ’MitDP’ senest 3 uger før kursets start. Litteraturen vil svare til ca. 50 sider/3 timers forberedelse. Du bedes læse den angivne litteratur, som skal drøftes i mindre grupper og i plenum.
På baggrund af dine erfaringer fra dit kliniske arbejde bedes du beskrive en case med et barn/ung og dets familie (ca. ½ side), som kan blive anvendt i undervisningen. Oplys i casen 1) barns alder v/ henvendelsestidspunkt, 2) cirka-tidspunkt hvor familien blev klar over mulig transkønnethed/kønsdiversitet hos barnet, 3) henvendelsesårsag samt 4) stikord til hvad der har været udfordrende i arbejdet med familien. Har du ikke klinisk erfaring med målgruppen, bedes du oplyse det i stedet, da det vil være hjælpsomt at vide for underviser.

LitteraturLitteratur som forudsættes læst inden kursusstart, og som kan downloades fra Mit DP ca. 3 uger før kursusstart:

 1. Ch. 6 Adolescents p. 43-66og Ch. 7 Children s. 67-79 i: Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W.P., Brown, G.R., de Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., Ettner, R., Fraser, L., Goodman, M., Green, J., Hancock, A. B., Johnson, T. W., Karasic, D. H., Knudson, G. A., Leibowitz, S. F., Meyer-Bahlburg, H. F.L., Monstrey, S. J., Motmans, J., Nahata, L., ... Arcelus, J. (2022). Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. International Journal of Transgender Health, 23(S1), S1- S260.https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644
 2. Malpas, J., Pellicane, M. J., & Glaeser, E. (2022). Family-Based Interventions with Transgender and Gender Expansive Youth: Systematic Review and Best Practice Recommendations. Transgender Health, 7(1), 7–29. https://doi.org/10.1089/trgh.2020.0165
 3. Olson, K. R., Durwood, L., Demeules, M., & McLaughlin, K. A. (2016). Mental health of transgender children who are supported in their identities. Pediatrics, 137(3). https://doi.org/10.1542/peds.2015-3223
 4. Wittlin, N. M., Kuper, L. E., & Olson, K. R. (2023). Mental Health of Transgender and Gender Diverse Youth. Annual Review of Clinical Psychology, 19, 207–232. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-072220-020326 
 5. Dangaltcheva A, Booth C and Moretti MM (2021) Transforming Connections: A Trauma-Informed and Attachment-Based Program to Promote Sensitive Parenting of Trans and Gender Non-conforming Youth. Front. Psychol. 12:643823. doi: 10.3389/fpsyg.2021.643823
 6. Etisk stress – og hjelperen s. 216-232 i Aaserud, R (2021). Kjønnsinkongruens hos ungdom: hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet. Oslo: Gyldendal Akademisk Ronny Aaserud

Supplerende litteratur til valgfri fordybelse

 1. Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W.P., Brown, G.R., de Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., Ettner, R., Fraser, L., Goodman, M., Green, J., Hancock, A. B., Johnson, T. W., Karasic, D. H., Knudson, G. A., Leibowitz, S. F., Meyer-Bahlburg, H. F.L., Monstrey, S. J., Motmans, J., Nahata, L., ... Arcelus, J. (2022). Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. International Journal of Transgender Health, 23(S1), S1- S260.https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644
 2. Aaserud, R (2021). Kjønnsinkongruens hos ungdom: hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet. Oslo: Gyldendal Akademisk Ronny Aaserud

Underviser

Emma Beck, Ph.d., MRes.psych., Cand.psych.aut, specialist i psykoterapi. Emma har tidligere arbejdet forskningsmæssigt i børne- og ungdomspsykiatrien med mentalisering, tilknytning og unges personlighedsudvikling og psykoterapeutisk effektforskning, samt været ansat på Det Nationale Sorgcenter og Københavns Universitet. Emma er privatpraktiserende psykolog og arbejder bl.a. med kønsidentitet og transkønnethed hos børn, unge/yngre voksne og deres familier og har fortsat tilknytning til et internationalt forskningsmiljø. Emma er forperson i DP’s Selskab for Køn og Seksualitet og med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for revision af vejledningen for Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Godkendt
Kurset godkendt til tværgående modul 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

5.februar 2025

Varighed: 6 timer.