Psykofarmakologi, voksne

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 230310
 • Region Hovedstaden 
 • 20.11.2023 - 21.11.2023
 • 9.10.2023
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Rasmus Wentzer Lichtoverlæge, professor, ph.d.

Formål
Kursets formål er at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi.

Læringsmål
Du vil på kurset tilegne dig basal viden om de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, ønskede virkninger og bivirkninger: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika, antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka. 

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende de vigtigste psykofarmakagrupper, deres kliniske anvendelser, virkninger og bivirkninger.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At kunne vurdere ønskede og uønskede virkninger af psykofarmaka med betydning for det kliniske arbejde.
 • At identificere behov for psykofarmakologisk behandling eller regulering heraf med henblik på at kunne viderehenvise til lægelig vurdering og opfølgning.

Målgruppe
Psykologer der arbejder inden for den kliniske psykologi og hvor psykofarmakologisk behandling indgår som et led i det behandlingsmæssige arbejde.

Undervisningsform
Undervisning og diskussion.

Temaer i kurset
Generel introduktion til psykofarmakologi

Oversigt over psykofarmaka og deres inddeling

Principper for evidensbaseret psykofarmakologisk behandling

Psykofarmakologisk behandling af:

 • Primære psykotiske og affektive tilstande
 • Angsttilstande (herunder obsessive-kompulsive tilstande)
 • Misbrug og misbrugsrelaterede tilstande
 • ADHD
 • Organiske (seludære) psykiatriske tilstande 

Samspillet mellem psykofarmakologisk og psykologisk behandling. 

Forberedelse
Ingen forberedelse forudsættes, men kursisterne opfordres til at medbringe små eksempler på relevante kliniske problemstillinger. 

Litteratur

 1. Poulsen H.D. (Ed.). Basisbog i psykiatri , Munksgaards forlag, København 2010. Især kapitel 3 og kapitel 5.
 2. Brøsen K, Simonsen U og Dalhoff K (Eds.). Basal og klinisk farmakologi, . 6 udgave. FADL's Forlag, København 2019. Især kapitlerne 44-49 og 69.
 3. Rosenberg R, VIdebech P. Klinisk neuropsykiatri. FADLS forlag, København 2013.
 4. Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmaka. Psykiatrifondens forlag, København 2010.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet i psykopatologi under 13.3.10 Psykofarmakologi, voksne, 12 timer.
For alle øvrige specialistuddannelser er kurset godkendt jf. retningslinjerne i det fleksible valg med 12 timer.

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

 

Om underviserne

 • Rasmus Wentzer Lichtoverlæge, professor, ph.d.


Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø


Tid og varighed
Mandag 20. november - tirsdag 21. november 2023.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00
Varighed: 12 timer 


Til- og afmeldingsfrist
9. oktober 2023