Mening i livet. Introduktion til samtalemetoden “Kilder til mening – kortmetoden

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 202203999
 • Region Midtjylland 
 • 29.9.2022 - 29.9.2022
 • 30.8.2022
 • 20
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
  

Peter la Cour, Ph.d, Specialist i sundhedspsykologi. 
Heidi Frølund, Ph.D., Autoriseret psykolog. Seniorforsker og kliniker ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

Formål
Klienter præsenterer ofte eksistentielle problemstillinger i den terapeutiske samtale, eksempelvis i forbindelse med sorg, kronisk sygdom, traumatiske oplevelser, eller depression og angst. Den eksistentielle samtale kan afdække vigtige kilder til mening, som kan tjene til forankring og transformation for klienten. Den eksistentielle samtale kan imidlertid opleves som svær og tidskrævende at håndtere, og terapeuter kan opleve sig som ordløse omkring det, som er reelt mest væsentligt og af betydning for klientens levede liv. 

Kurset præsenterer ”Kilder til mening – kortmetoden”, der er en metode til i et struktureret og afgrænset format at afdække og udforske klientens kilder til mening. Metoden er baseret på solid og nutidig teoretisk og empirisk forskning, hvilket giver terapeuten ballast til at skabe god klinisk intervention. Kurset er samtidig godkendelse til at anvende Kilder til mening – kortmetoden.

Læringsmål
Kursets mål er, at du  

 • får viden om eksistentiel teori og den nyeste empiriske forskning indenfor meningsoplevelse og mental sundhed
 • får viden om den teoretiske og empiriske basis for metoden ”Kilder til mening - kortmetoden” 

Kursets mål er endvidere, at du udvikler færdigheder indenfor

 • at anvende "Kilder til mening – kortmetoden".
 • at undersøge klientens kilder til mening og bringe denne viden i spil i den terapeutiske samtale

Målgruppe

 1. Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med klienter for hvem eksistentielle temaer gør sig gældende, eksempelvis i palliation, sorgarbejde, smerter, kroniske sygdomme og lidelser eller andet, der accentuerer eksistentielle tematikker.
 2. Kurset er særligt relevant for psykologer, som har gjort sig erfaringer med eksistentielle problemstillinger og som ønsker at videreudvikle deres færdigheder omkring den eksistentielle samtale eller som oplever at mangle konkrete redskaber i en sådan samtale. 
 3. Det forventes at deltagerne er villige til at bringe sig selv i spil i oplæringen af metoden, dvs. er villig til i samtale med medkursister at afdække egne kilder til mening.  

Undervisningsform 
Der vil på kurset være en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, ide-og erfaringsudveksling og afprøvning af metoden "Kilder til mening-kort metoden" (Der udleveres et sæt kort til hver kursist under kurset) i samtale med en anden medkursist.

Temaer i kurset

 • Den eksistentielle samtale i nutidig psykologi. Baggrund
 • Konstruktionen og videnskabelighed omkring Kilder til mening - spørgeskemaet
 • Gennemgang af empirisk differentierede kilder til mening
 • Udvikling og brug af kortmetoden
 • øvelser i tomandsgrupper
 • Diskussion og evaluering

Der udarbejdes et detaljeret program, som kursisterne får tilsendt inden kurset

Forberedelse
Kursisterne skal inden kurset reflektere over, hvorledes de indtil nu har adresseret eksistentielle tematikker, og hvad de har fundet hjælpsomt i dette.

Efter kurset
Deltagerne kan efter kurset frit benytte metoden og er meget velkomne til at sende erfaringer, evaluering eller tanker om videreudvikling til kursuslederne.

Litteratur
Litteratur, der forudsættes læst før kurset, kan findes i MitDP senest 3 uger før kursusstart.

 1. Schnell, T. (2009) The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being, The Journal of Positive Psychology, 4 (6), 483-499, DOI: 10.1080/17439760903271074
 2. P la Cour and T Schnell (2020) Presentation of the Sources of Meaning Card Method: The SoMeCaM  Journal of Humanistic Psychology. Vol 20, issue 1, p 20-42, 2020

Anbefalet litteratur: Schnell, T.: The psychology of meaning in life. 2020. Routledge

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 6 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Torsdag 29. september 2022.
kl. 10.00-17.00


Tilmeldingsfrist

8. september 2022.


Pris
Det er gratis for TRer at deltage
Anbefaling
Max et meritgivende kursus pr. år.
Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt
OPTAGELSESKRITERIER

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. TR vil have 1. prioritet frem til 9. januar 2022. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.