Nyt! Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) til stress, angst og smerter

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401534
 • Region Midtjylland 
 • 19.8.2024 - 20.8.2024
 • 8.7.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere: Susanne Bruggisser, cand.psych., autoriseret, specialist i psykopatologi. Ekstern underviser ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og er ansat som psykolog på Stressreduktionsklinikken, Arbejds-og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region H.Heidi Berg Nielsen, cand.psych., autoriseret. Underviser ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Formål
Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er en effektiv metode til at styrke trivsel og reducere stress. MBSR har samme effekt som medicin i behandling af angst.
Er du nysgerrig på, hvad mindfulness-baseret stressreduktion er? Og hvordan du kan bruge det i dit daglige virke som psykolog?
Kurset er en introduktion til MBSR, som er et evidens-baseret 8-ugers gruppeprogram, der forbedrer mental sundhed og nedsætter symptomer på stress, angst, depression og smerter. På kurset får du en overordnet introduktion til interventionen, og hvad mindfulness er. Ydermere er der fokus på, hvordan du kan bringe mindfulness ind i dit daglige virke som psykolog både i forhold til selvomsorg, samt hvordan du kan bruge det i relation til dine klienter/patienter. 
Det er kursets primære formål, at du tilegner dig viden om MBSR, og hvordan mindfulness kan bruges i en klinisk hverdag. Det gælder både i mødet med klienter eller patienter, men også som metode til egenomsorg. Du vil både tilegne dig viden om MBSR-programmet på et teoretisk niveau, men også et erfaringsbaseret niveau. Der vil derfor løbende, på de to dage, være øvelser, hvor vi sammen undersøger, hvad mindfulness er indefra. Det er derfor vigtigt, at du er villig til at gå ind i træning med nysgerrighed og åbenhed.
Formålet med kurset er ikke at kunne undervise i MBSR-programmet, da dette kræver et 2-årigt forløb for professionelle, men at blive bekendt med programmet på et overordnet og praksisplan.

Læringsmål
På kurset vil du stifte bekendtskab med, hvad mindfulness er og få et overblik over, hvad MBSR-programmet handler om.

Du opnår viden om

 • Mindfulness og MBSR, både teoretisk og erfaringsbaseret samt får kendskab til et udsnit af den videnskabelige evidens.

Du opnår færdigheder i

 • At kunne vurdere, hvornår mindfulness kan anvendes som supplement til de metoder, du benytter dig af i forvejen
 • At anvende mindfulness som et redskab til selvomsorg og udvidelse af din egen rummelighed i forhold til ubehag

Målgruppe
Psykologer der arbejder med børn eller voksne samt har interesse for eller kendskab til mindfulness og MBSR samt evt. er på vej mod specialistuddannelse.
Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.
Du behøver ikke at have baggrund i mindfulness eller meditation for at profitere af kurset. Vi gennemgår, hvordan du kan anvende mindfulness som et selvstændigt behandlingselement og metode til egenomsorg. Har du allerede erfaring med og kendskab til mindfulness træningen, kan kurset være en god mulighed for at fordybe dig i emnet og få en dybere forståelse for MBSR-programmets formål og indhold.

Undervisningsform
Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, øvelser og fælles refleksion.
Du skal være forberedt på, at der er en del praksis undervejs i kurset, dvs. meditation og yoga.

Temaer i kurset

 • Hvad er mindfulness?
 • Introduktion til MBSR-programmet
 • Hvordan kan jeg bruge mindfulness i forhold til egenomsorg?
 • Hvordan kan jeg bruge mindfulness i min kliniske praksis?

Forberedelse inden kursusdagene
Du kan forberede dig til kurset ved at lytte til
bodyscan på 14 minutter af Heidi eller kort meditation åndedræt og krop på 5 minutter af Susanne.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp. konsolidering.
Lyt til flere af de meditationer som er gennemgået på kurset gratis her:
https://mindfulness.au.dk/kom-godt-i-gang/oevelser

Litteratur
Du kan med fordel orientere dig i nedenstående litteratur, for at få et overblik over evidens og udvalgte eksempler på målgrupper til MBSR. Artiklerne skal blot skimmes.

1.     Ny forskning: Mindfulnessbaseret behandling versus escitalopram for voksne med angst. Ole Jakob Storebø, professor, Syddansk Universitet. Fagmagasinet P, 16.01.23. https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/ny-forskning-mindfulnessbaseret-behandling-versus-escitalopram-for-voksne-med-angst/

2.      Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker AW, Simon NM. Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2023;80(1):13–21. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3679

à MBSR effektiv angstbehandling

3.      Juul, L., Brorsen, E., Gøtzsche, K., Nielsen, B. L., & Fjorback, L. O. (2021). The Effects of a Mindfulness Program on Mental Health in Students at an Undergraduate Program for Teacher Education: A Randomized Controlled Trial in Real-Life. Frontiers in Psychology, 12, [722771]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.722771

à MBSR styrker unges trivsel

4.      Emilie H Bonde, Lone O Fjorback, Morten Frydenberg, Lise Juul, The effectiveness of mindfulness-based stress reduction for school teachers: a cluster-randomized controlled trial, European Journal of Public Health, Volume 32, Issue 2, April 2022, Pages 246–253, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab223

à MBSR forebygger stress

5.      Juul, L., Pallesen, K. J., Bjerggaard, M., Nielsen, C., & Fjorback, L. O. (2020). A pilot randomised trial comparing a mindfulness-based stress reduction course, a locally-developed stress reduction intervention and a waiting list control group in a real-life municipal health care setting. BMC Public Health, 20(1), [409]. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08470-6

à MBSR effektiv stressbehandling

6.      Marina Diachenko, Kristina K. Smith, Lone Fjorback, Niels Viggo Hansen, Klaus Linkenkaer-Hansen, Karen Johanne Pallesen (2021) Pre-retirement Employees Experience Lasting Improvements in Resilience and Well-Being After Mindfulness-Based Stress Reduction. Front. Psychol., 15 July 2021, Sec. Organizational Psychology, Volume 12 - 2021 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699088

à MBSR styrker ældres mentale sundhed

Godkendt til
Kurset er godkendt med 12 timer til:
11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område (30 timer) (tidligere 60 timer)
12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk

Til tværgående modul for alle øvrige specialistuddannelserne.Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviserne
Susanne Bruggisser er cand.psych., autoriseret, specialist i psykopatologi og certificeret underviser i programmerne MBSR, MBKT (mindfulness-baseret kognitiv terapi) og TIC (træning i compassion) samt uddannet i Mindfulness at The Workplace, samt programmet Living in a Frantic World, begge ved Oxford Mindfulness Centre, UK.
Susanne varetager løbende undervisning i alle tre træningsprogrammer. Hun har undervist i Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ’’Stressfri hverdag for børn og unge’’ i programmerne: ’’Styr på det hele’’, ’’God start – mindfulness til sårbare gravide’’, ’’Mindfulness til unge’’ samt ’’Mindful soldat’’.

Heidi Berg Nielsen er cand.psych., autoriseret og certificeret MBSR-lærer og MBKT-lærer. Heidi har igennem flere år varetaget undervisning til fagprofessionelle i begge træningsprogrammer. Ydermere har Heidi været en af nøgleunderviserne på Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor hun er godkendt til at ’Teach the teacher’ i det engelske undervisningsprogram ’.b’ for børn i grundskolen. Terapeutisk er Heidi uddannet i ACT og integrativ gestaltterapi.
Læs mere om Susanne og Heidi samt deres arbejde på 
https://www.mindfulness.au.dk/ 
´

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Åboulevarden 31
8000 Aarhus C

Tid og varighed

19.-20. august 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.