Forskere i psykologi

Vi står sammen om den psykologfaglige forskning.

Dansk Psykolog Forening arbejder for at fremme rammerne for dig der forsker og dine resultater. Vi er forenet i en fælles sag for at synliggøre og styrke den dansksprogede, psykologfaglige forskning.

Dit arbejde som forsker er særligt vigtigt for, hvordan psykologien kommer danskerne til gavn, og hvordan psykologien som fagfællesskab fortsat skal udvikle sig.

Find her mulighederne for at dele din forskning, og se listen med forskere i psykologi, som vi er ved at samle.

Del din forskning

Udgiv din forskning i 'Psyke & Logos'

Publicér i det dansksprogede videnskabelige tidsskrift for psykologi. Vi støtter de to årlige udgivelser.

Se hvordan du indsender

Bidrag til debat via Nordiske Udkast

Læs og bidrag til kritisk og mangfoldig forskning og brobygning mellem teori og praksis via tidsskriftet Nordiske Udkast.

Gå til Nordiske Udkast

Skriv til Fagmagasinet P

Fagmagasinet P nuancerer debatten om psykologien og udkommer fire gange årligt. Vi tager gerne imod forslag til forskningsartikler.

Send dit forslag til redaktionen

Hold et fyraftensmøde eller kursus

Omsæt din forskning til psykologers praksis. Vi modtager gerne forslag og idéer til nye kurser og arrangementer fra dig.

Send din idé til kursusafdelingen

Få kontakt til DP's medlemmer

Skriv til os, hvis du fx søger psykologer som deltagere i forskningsprojekt, deltagere til ph.d.-forsvar / tiltrædelsesforelæsning.

Send os dit forslag

Kom på forskerlisten

Som medlem kan du blive vist på forskerlisten, hvis du arbejder som forsker på en anerkendt forskningsinstitution.

Send ansøgning

Ret din profil på forskerlisten

Er du på listen, er det dit ansvar løbende at informere os om forkerte eller forældede oplysninger.

Indsend rettelser

Forskerliste

Vi samler en oversigt over forskere, der på hver deres psykologfaglige felt:

  • styrker samfundsdebatten og præger samfundsudviklingen
  • uddanner fremtidens psykologer
  • understøtter psykologernes arbejde i praksis
  • sikrer forskningsforankring i Dansk Psykolog Forenings politiske arbejde

34 Personer