Bobby (Robert) Zachariae

Professor, cand.psych.aut., dr.med., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Forskningsfelt: Psykoonkologi og sundhedspsykologi

 

Bobby Zachariaes forskning har overordnet været fokuseret på betydningen af psykologiske processer for sygdom og helbred med særlig fokus på årsager, mekanismer og behandling af symptomer og senfølger efter kræft og  kræftbehandling, herunder depression, frygt for tilbagefald, søvnvanskeligheder, træthed, kognitive vanskeligheder og smerter. Hans forskning har bl.a. været fokuseret på at udvikle og afprøve forskellige interventioner, såvel personligt som digitalt leverede, herunder  hypnose, visualisering, expressive writing intervention, mindfulness-baseret kognitiv terapi og andre tredje-bølge terapier. Bobby Zachariae har desuden gennemført et større antal systematiske reviews og meta-analyser til vurdering af den eksisterende evidens indenfor de forskningsfelter, han beskæftiger sig med.

 

Se forskning