Line Rossen

PhD-studerende, Cand. Psych, aut. klinisk diætist, Aarhus Universitet

Forskningsfelt: Praksis-baseret læring af madlavningskompetencer. Mad og Mennesker i det senmoderne samfund.

 

Læring af madlavningskompetencer et et område præget af forskning på videnstransfer især i skole og fra forældre mod børn. Derimod er den praksisbaserede læring som sker igennem praksis meget begrænset udforsket generelt og særligt indenfor madlavningskompetencer. Unge, der flytter hjemmefra overtager ansvaret for deres mad og madlavning. Herigennem skabes mulighedsbetingelser for læring ud fra et situeret læringsteoretisk felt. Som forsker interesse for praksis, situeret læring, mad og mennesker i det senmoderne samfund.

 

Se forskning