Sille Schandorph Løkkegaard

Cand.psych., Ph.D., adjunkt, Syddansk Universitet

Forskningsfelt: Psykotraumatologi

Børnepsykotraumatologi. Traumer hos børn, traume-informeret/traumefokuseret assessment, indsats og behandling til børn og unge ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Se forskning