Peter Laursen

Dr.psych., Dr.med., Lic.med., Cand.psych., P.hd., Bispebjerg Hospital

Forskningsfelt: Demens

Udvikling af 10 computerbaserede kognitive test (demenstest) til klinisk brug (enkeltpersonundersøgelser) og til testning i epidemiologisk forskning (befolkningsundersøgelser og arbejdspladsundersøgelser). Har forestået validering og normering af disse test på basis af repræsentative udtræk af normalbefolkningen i Danmark. Testene er samlet i et batteri under navnet Cognitive Function Scanner. Der er lagt vægt på, at testene ud over psykometriske mål indeholder systematiske kvalitative svarprocesobservationer. Er i 2023-2025 i gang med stor befolkningsundersøgelse på Bispebjerg Hospital (Østerbroundersøgelsen), hvor der skal testes ca. 4.000 personer mellem 20 og 100 år med henblik på indsamling af demensindikatorer indenfor hukommelse og forskellige eksekutivfunktioner, herunder øje-håndkoordination, opmærksomhed og koncentration.

Har disputeret i psykologi i 1990 ved Åbo Akademi Universitet, Åbo, Finland (Dr.psych.). Har disputeret i medicin i 1998 ved Københavns Universitet (Dr.med.).

Se forskning