Rashmi Singla

Lektor, Ph.d., Roskilde Universitet, specialist i psykoterapi

Forskningsfelt: Migration, kolonialitet, transnationalisme og diaspora, inklusions-/eksklusionsdynamikker, par, familierelationer, etnicitet og psykosocial intervention

Mine primære viden og erfaring er relaterede til mobilitet på tværs af grænser/movements across borders såsom migration, kolonialitet, transnationalisme og diaspora, inklusions-/eksklusionsdynamikker, par, familierelationer, etnicitet og psykosocial intervention. Samspil mellem østlig og vestlig psykologi såsom global sundhed, meditation, yoga, organisatorisk mangfoldighedsledelse er også områder som jeg har forsknings- og publiceringsmæssig erfaring med. Mit seneste forskningsprojekt og bog omhandler etnisk blandede- gifte par samt forældreskab i Danmark. Det aktuelle forskningsprojekt og en bog under publikation handler om dynamikken i ‘LATT’ (Living Apart Together Transnationally) par. Begge projekter inkluderer fremme af mental sundhed og velvære.

 

Se forskning