Johanne Smith-Nielsen

Lektor ved Center for tidlig indsats og familieforskning, Institut for Psykologi, KU, cand.psych.aut.,

Forskningsfelt: Klinisk spæd- og småbarnspsykologi; Forældreskab og perintalt mentalt helbred; Tiknytnings- og mentaliseringsbaserede indsatser i familier og dagtilbud, Opsporing af børn og forældre i risiko

 

Sammen med kollegaer i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning er fokus på at integrere grund- og anvendelsesorienteret forskning inden for 0-6 årige børns psykiske sundhed (inkl. graviditet og hele førskolealderen), forældreressourcer, tidlig opsporing, forebyggende og indikerede interventioner. Særligt optaget af anvendelsen af tilknytnings- og mentaliseringsbaseret viden indenfor familie og dagtilbudsområdet.

 

Se forskning