Kristina Ballestad Gundersen

Cand.psych.aut., Ph.d.-studerende, Region Hovedstaden Psykiatri, Gentofte og Glostrup hospital, Institut for psykologi, Københavns Universitet

Forskningsfelt: Ultra-high risk (UHR) for psykoseudvikling

 

I gang med et longitudinelt, internationalt multicenterstudie, der har til formål at undersøge kliniske, kognitive og biologiske markører for psykoseudvikling hos antipsykotisk-naive patienter i høj-risiko for psykose.

 

Se forskning