Ditte Shapiro

Psykolog, Ph.d. og Postdoc, Københavns Universitet

Forskningsfelt: Psykotraumatologi, krisepsykologi og traumeinformereret praksis.

 

I 10 år har jeg forsket i flygtninges livsforløb og hverdagsliv samt det danske modtagesystem, dvs. asylcentre, det kommunale integrationsprogram og modtageklasser for nyankomne flygtningebørn. Aktuelt i forskningsprojektet Boundary work – refugees, volunteers, and the state-civil society nexus in the new repatriation regime – University of Copenhagen (ku.dk) undersøger jeg sammen med tre andre forskere samarbejde mellem flygtninge, frivillige og kommuner i en selvforsørgelses og udrejse kontekst.  Min forskning belyser også de psykologiske konsekvenser af akut og forlænget midlertidighed og hyper-prekære livsbetingelser for flygtninge i Danmark i krydsfeltet mellem antropologisk og psykologisk teori. Jeg har også forsket i betydningen af adskillelse og transnationale familieliv efter flugt, samt børns perspektiver, forældreskab og betingelser for forældres omsorg efter flugt. Jeg er ekspert i kvalitative metoder, herunder praksisforskning og samarbejdende etnografi. Jeg har indgående viden om psykotraumatologi, krisepsykologi og traumeinformereret praksis. Jeg har stor erfaring med formidling, undervisning og afholdelse af kurser, herunder i DP-regi om udredning af flygtningebørn.

 

Se forskning