Mimi Yung Mehlsen

Professor, ph.d., Aarhus Universitet

Forskningsfelt: Sundhedspsykologi og udviklingspsykologi

 

Hvordan håndterer mennesker alvorlig sygdom? Kan man psykologisk intervenere og hjælpe mennesker leve med kronisk sygdom? Påvirker psykologiske udviklingsprocesser hvordan man møder og lever med sygdom? Forskningsmæssigt har jeg beskæftiget med sundhedspsykologi og udviklingspsykologi i voksenlivet. Jeg har stået for flere store randomiserede interventionsstudier, hvor forskellige typer af psykologisk behandling er afprovet for mennesker med kræft og kroniske lidelser. Men jeg har også interviewet patienter, pårørende og personale om livet med sygdom og undersøgt hvordan ældre og yngre reagerer forskelligt på sygdom – måske på grund af modning af psykologiske processer.

 

Se forskning