Ingeborg Farver-Vestergaard

Ph.d., postdoc, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet

Forskningsfelt: Sundhedspsykologi

Jeg forsker i lungesygdomme og sundhedspsykologi. Herunder særligt med fokus på, hvordan sygdommens symptomer (særligt åndenød) påvirker patienter og pårørende psykologisk, socialt og adfærdsmæssigt. I min forskning fokuserer jeg særligt på mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og lungekræft. Jeg arbejder med at oversætte forskningsresultater til indsatser, der kan anvendes af sundhedspersonale på tværs af sektorer. F.eks. samtaler om rygestop i forbindelse med udredning for lungekræft og opsporing af sygdomsrelateret angst i forbindelse med kommunal KOL-rehabilitering.

Se forskning