Julie Midtgaard

Klinisk professor, Region Hovedstaden Psykiatri

Forskningsfelt: Sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse.

Forsker i sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse; særligt betydningen af social samhørighed for oplevelsen af sundhed og understøttelse af recovery.

Se forskning