Katrine Isabella Wendelboe

Cand.psych.aut. Phd., Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Forskningsfelt: Udviklingspsykologi 0-6 år, intervention, tilknytning, forælder-barn relation, dagtilbud

 

Fokus er på relationen mellem barn (0-6 år) og dets omsorgsgivere, herunder interventioner der har til formål at styrke omsorgsgiver-barn relationen, både i forhold til forældre samt professionelle omsorgsgivere i dagtilbud. Forskningen er særligt optaget af omsorgsgiveres mentaliseringskapacitet; hvordan denne evne bedst kan undersøges, interventioner der styrker mentaliseringsevne, samt sammenhængen mellem mentalisering og kvaliteten af omsorgsgiver-barn relationen, omsorgsgivers psykiske velbefindende, og barnets socio-emotionelle udvikling. Fungerer desuden som supervisor af professionelle indenfor børne- og familieområdet. Underviser og superviserer i brugen af metoden “Alarm Distress Baby Scale” (ADBB), som anvendes til tidlig opsporing af mistrivsel blandt 0-2-årige børn. Certificeret facilitator i Circle of Security (COS)-Parenting og COS-Classroom, samt COS-Classroom Coach (supervision til pædagogisk personale med udgangspunkt i tilknytningsteori og COS). Certificeret Fidelity Coach/supervisor i COS-metoden.

 

Se forskning