Hana Malá Rytter

Lektor, Center for Hjerneskade; Bispebjerg Hospital; Københavns Universitet

Forskningsfelt: Hjernerystelse, erhvervet hjerneskade, neurorehabilitering, hjernens plasticitet, tilbagevenden i arbejde, tværfaglige indsatser

 

Hanas forskning omfatter både grundvidenskabelige studier og studier inden for anvendt psykologi. De primære forskningsemner er restitution og rehabilitering efter hjerneskader samt hvordan man støtter en vellykket tilbagevenden til et aktivt og tilfredsstillende liv. Dette inkluderer forståelse af neurale, kognitive og psykologiske processer, der interagerer og gensidigt bidrager til forløbet efter en hjerneskade. De seneste år har Hanas forskning fokuseret på lette hovedtraumer, særligt hjernerystelse. Her har hun udført studier, der undersøger vedvarende symptomer efter hjernerystelse, afdækker sociale konsekvenserne af tilstanden og undersøger muligheder for behandling. Til dette benytter hun blandet metodologi (registerstudier, interventionsstudier, kvalitative studier, mv.). Hana leder aktuelt Dansk Center for Hjernerystelse, og er en aktiv fortaler for en individualiseret og helhedsorienteret tilgang til personer med vedvarende problemer efter hjernerystelse.

 

Se forskning