Bo Bach

Professor, Ph.d., Region Sjælland og Københavns Universitet.

Forskningsfelt: ICD-11 personlighedsforstyrrelse

Forskning i personlighedsfunktion og især klassifikation af personlighedsforstyrrelse jf. ICD-11. Herudover har jeg fokus på hvordan personlighedsfunktion og personlighedstræk har betydning for behandling. Mit interessefelt grænser også op til områder, der kan “forveksles” med personlighedsforstyrrelse såsom autismespektrum, neurodiversitet og kompleks PTSD. Internationalt er jeg bl.a. engageret i et netværk af forskere der beskæftiger sig med en mere empirisk forankret tilgang til klassifikation og beskrivelse af psykiske lidelser (HiTOP). Aktuelt er jeg optaget af bearbejdning af et nyt struktureret diagnostisk interview for ICD-11 personlighedsforstyrrelse.

Se forskning