Fróði Debes

Senior researcher, Ph.d.-studerende, Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu. Sjúkrahúsverkið (The Faroese Hospital System)

Forskningsfelt: Børns kognitive udvikling

Jeg deltager i et mangeårigt projekt, som undersøger den negative indvirkning af prænatal eksponering for miljøgifte på børns kognitive udvikling. Undersøgelserne er foretaget på Færøerne. Der har navnlig været fokus på udsættelse for metylkviksølv, men også andre kontaminanter, som opkoncentreres i den marine fødekæde. Jeg har over en årrække undersøgt over 3.000 børn, unge og voksne med standardiserede evneprøver i forskellige forskningsprojekter. Jeg udvikler statistiske modeller til beskrivelse af de anvendte evneprøver i form af multiple regressionsligninger, faktoranalyse, strukturelle ligninger (SEM) og netværksanalyse, hvor formålet er at udvinde den mest rene og nøjagtige information for at opnå den størst mulig målingsfølsomhed. Projektet sker i et samarbejde mellem Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu (Afdelingen for Arbejds- og Folkesundhed) under det Færøske Sygehusvæsen og Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Ph.d. forventes udgivet i 2025

Se forskning