Søren Kit Bothe

Ph.d.-studerende, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

Forskningsfelt: Tværkulturel neuropsykologi og traumer.

Forsker i kognitive vanskeligheder hos traumatiserede flygtninge, psykotraumatologi, neuropsykologi, tværkulturel testning.

Se forskning