Nikita Marie Sørensen

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

Forskningsfelt: Børneklinisk psykologi

Forsker primært i brugen af digitale løsninger til behandling af børn og unge. Aktuelt ved at undersøge, hvordan det er muligt at optimere behandling med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til unge med angstlidelser.

Se forskning