Eva Rames Nissen

cand.psych, Ph.d., postdoc, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Forskningsfelt: Psykosociale senfølger efter kræft

Forskning i psykosociale senfølger efter kræft, herunder primært frygt for tilbagefald af kræft, angst, depression og søvnforstyrrelser ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Læge-patientkommunikation og patientinvolvering ved Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Se forskning