Psykologer er sundhedspersoner

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Du er som psykolog sundhedsperson, når du arbejder inden for sundhedsområdet. Autoriserede psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet, er omfattet af begrebet sundhedspersoner i sundhedsloven, og det betyder, at du har en udvidet adgang til at slå op i journaler.

Lovgivningsmæssigt er der således ikke tvivl om, at psykologer er sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsloven. Det fremgår af sundhedslovens § 6.

Psykologer har adgang til journaler

Tidligere stod der i sundhedsloven, at udvalgte faggrupper havde udvidet adgang til at slå op i journaler i det offentlige sundhedsvæsen. Dette blev ændret i sundhedsloven i 2019 til, at “sundhedspersoner” og dermed også psykologer, har en udvidet adgang til at slå op i journaler.

Særligt om adgang til journaler for psykologer i uddannelsesstilling

På sundhedsområdet oplever psykologer en gang imellem problemer, som skyldes, at nogle sundhedspersoner må mere end andre sundhedspersoner. Dette problem ser vi i DP typisk for psykologer i uddannelsesstillinger.

Nogle sundhedspersoner har adgang til at slå op i journaler i forbindelse med dokumentation af deres kvalifikationer under et uddannelsesforløb. Denne adgang gælder kun for læger, tandlæger og jordemødre.

Hvis du er psykolog og ansat i en uddannelsesstilling til specialpsykolog, kan du altså ikke lovligt slå op i en journal uden samtykke fra klienten/patienten.

Sundhedsministeriet er ved at se på en ændring af sundhedsloven på det område, og vi har i DP derfor gjort opmærksom på problemet i vores høringssvar til lovændringen.