Journalpligt, opbevaringspligt og notatpligt

Sidst opdateret 08.12.2023 Af Cornelia Brendestam Persson

Som psykolog har du i langt de fleste tilfælde journalpligt. Det betyder, at du skal notere alle vigtige ting i klientens journal. Her kan du se, hvilke pligter der følger med, og hvor længe du skal opbevare dine journaler.

Som psykolog har du i langt de fleste tilfælde journalpligt. Det betyder, at du skal notere alle vigtige ting i klientens journal. Journalpligten er blandt andet med til at sikre dine klienters retssikkerhed, idet klient ensom hovedregel har ret til at få aktindsigt i egen journal. Desuden kan journalen bruges som arbejdsredskab for dig som psykolog og fungere som dokumentation for det arbejde som du har udført.

Journalpligt

For offentligt ansatte psykologer gælder offentlighedsloven, når det handler om journalpligt.

Er du selvstændig psykolog, eller om du er psykolog som er ansat i den private sektor, er det psykologloven, der gælder. Journalpligten i psykologloven gælder dog kun for autoriserede psykologer. Det er dog DP’s anbefaling, at du også som ikke-autoriseret psykolog fører journaler på samme måde som autoriserede.

Du har journalpligt, når du udfører psykologisk rådgivning, laver undersøgelser eller behandlinger, der handler om personlige, familiemæssige eller lignende problemer. Det gælder individuelle forløb såvel som gruppeforløb. Du har ikke journalpligt ved kursusvirksomhed eller supervision (dvs. hvor der ikke er tale om konkret psykologisk rådgivning, behandling eller undersøgelser), ligesom at du heller ikke har journalpligt ved indledende samtaler om opstart af en behandling.

Der er heller ikke journalpligt, når en psykolog varetager anonym rådgivning, som er organiseret af en offentlig myndighed i henhold til lov.

Vær opmærksom på, at der på den enkelte arbejdsplads kan være udarbejdet yderligere retningslinjer for journalføring.

Journalpligten fremgår af henholdsvis psykologloven (lov om psykologer mv.) og offentlighedsloven (lov om offentlighed i forvaltningen).

Journalindhold

En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, som din klient er i gang med. Det betyder, at du skal notere både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Desuden skal den indeholde oplysninger om aftaler, der er indgået og eventuelle samtykker, der er givet. Klienten skal kunne genkende det, der står i journalen, og indholdet skal også kunne læses og forstås af en anden psykolog.

Ejerskab af journaler

  • Er du offentligt ansat, tilhører journalen ansættelsesstedet.
  • Er du selvstændig eller privatansat psykolog, tilhører journalen dig.
  • Hvis du er ansat ved en selvejende institution eller lignende, som drives for offentlige midler og omfattes af de regler, der gælder for offentlige myndigheder ifølge forvaltningsloven, så tilhører journalen ansættelsesstedet.

Opbevaring af journaler

Ansatte i det offentlige skal følge de regler, der gælder i det offentlige om opbevaring af journaler.

Selvstændige og privatansatte, som er omfattet af reglerne i psykologloven, skal opbevare journaler i mindst fem år efter seneste journalnotat.

Notatpligt

Er du offentligt ansat, har du pligt til at lave notater når du modtager mundtlige eller andre væsentlige oplysninger af betydning for en sag.

Se også