Aktindsigt

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Klienter og andre vil i forskellige situationer bede om adgang til de journaler, du fører. Dine klienter har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i alt der er skrevet om dem. I tilfælde hvor du skønner at hensynet til klienten eller andre kræver det, kan du begrænse deres indsigt i journalen.

Ubegrænset aktindsigt

Er du ansat på et offentligt hospital, eller er du privatansat eller selvstændig og udfører arbejder for et offentligt hospital, har patienterne ubegrænset ret til aktindsigt i det du har skrevet i deres egne journaler efter 1. januar 2010. Hvis du er ansat, kan din arbejdsgiver have regler og procedurer for hvordan og med hvilke frister klienterne gives aktindsigt.

Mulighed for begrænsninger i din klients ret til aktindsigt

Du har som psykolog i nogle situationer mulighed for at begrænse din klients ret til aktindsigt.

Du kan begrænse retten i det omfang, hvor klientens eget interesse i aktindsigt er mindre end afgørende hensyn til klienten selv eller til andre private interesser.

Inden du evt. begrænser din klients adgang til aktindsigt, skal du foretage en afvejning mellem hensynet til aktindsigt og grundlaget for begrænsningen og nøje notere dine overvejelser i journalen.

Hensynet til klienten selv kan f.eks. være, at klienten er meget skrøbelig, og at oplysningerne i journalen kan bringe klienten ud af balance. Dette gælder efter Psykologlovens § 14, stk. 4, men gælder ikke, hvis du er ansat i sundhedsvæsenet.

Dele af journalen kan være undtaget for aktindsigt

Dele af journalen kan være undtaget fra aktindsigt:

  • Hvis du er offentligt ansat kan interne arbejdspapirer være undtaget fra aktindsigt.
  • Hvis du har udført test, og spørgsmålene i testen et ophavsretligt beskyttet (typisk i tests, hvor du har købt en licens for at bruge testen), har klienten f.eks. kun ret til at få udleveret egne svar, men ikke de konkrete spørgsmål som er stillet i testen.

Forældres aktindsigt

En forælder med forældremyndighed har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i oplysninger om sit barn.

En forælder, som ikke har forældremyndighed, har ikke krav på at få aktindsigt i oplysninger om sit barn. Efter forældremyndighedsloven kan disse forældre anmode om at få en orientering om barnets forhold. I denne forbindelse må du ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Efter en konkret vurdering vil det være muligt at lade være med at udlevere visse akter eller oplysninger, hvis du som psykolog vurderer, at aktindsigten vil kunne skade forholdet mellem barnet og forælder.

Hvis barnet selv modsætter sig, at en forælder skal få aktindsigt, skal du som psykolog tage stilling til, om forældremyndighedsindehavernes aktindsigt kan begrænses.

Husk nøje at notere og beskrive dine overvejelser i journalen, såfremt du begrænser aktindsigten.

Se også