Onlinekonsultationer

Sidst opdateret 12.02.2024 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Onlinekonsultationer er et godt og stærkt redskab, og selvom formatet er anderledes end når du som psykolog har face-to-face konsultationer, er det grundlæggende samme faglige metode og samme regler som gælder. Her får du gode råd til at holde onlinekonsultationer.

De fleste psykologer og klienter oplever, at det ikke er så svært som man tror, og at man hurtigt kommer over evt. begyndelsesvanskeligheder ift. teknik.

Erfaringer viser, at klienter oplever onlinebaseret psykoterapi som både gavnligt, fleksibelt og i nogle tilfælde også mindre stigmatiserende, ligesom at det stadigt er muligt at opnå en god terapeutisk alliance og for at terapien er effektiv.

Få styr på teknikken

 • Sæt dig godt ind i de tekniske forhold, som onlineløsningen kræver.
 • Afprøv gerne formatet før den første konsultation med en klient.
 • Brug headset (for at mindske støj) og sæt om muligt et internetstik i computeren for at sikre en mere stabil internetforbindelse. Råd gerne klienten til det samme, hvis det er muligt.
 • Virusscanne din computer hyppigt når du anvender onlinekonsultationer.
 • Teknisk support til VideoPsykolog-løsningen på Sundhed.dk

Hvis forbindelsen svigter

 • Aftal på forhånd eller i begyndelsen af samtalen, hvad du og din klient gør, hvis f.eks. onlineforbindelsen svigter – aftal f.eks. at ringe klienten op på telefon, så kontakten alligevel opnås.

Italesæt din kontekst

 • Det er godt, at du som psykolog fortæller om konteksten overfor din klient, f.eks. kan du fortælle, hvor du sidder, og at du er alene. Spørg også ind til, hvordan klienten oplever onlinekonsultationen, og om lyd og billede fungerer, som det skal.
 • Fortæl også gerne din klient, at når dit blik flytter sig på skærmen, så er det fordi du kigger op i webkameraet, for at give oplevelsen af øjenkontakt, og når du kigger længere ned på skærmen, er det for at se klienten.
 • Fortæl også din klient om, at når du ser væk fra skærmen, er det f.eks. for at skrive noter eller se på uret.
 • For at kompensere for at du ikke sidder i det samme rum som klienten, kan det være en fordel af tjekke lidt mere ind med klienten om f.eks. klientens kropslige fornemmelser eller tanker.

Samme regler som altid

 • Selvom onlinekonsultation er et andet format end face-to-face behandling, så er de fleste regler de samme.
 • Du skal som psykolog stadig anvende din professionelle faglighed, sikre den terapeutiske kontakt, journalisere og følge op på at behandlingen virker mv.
 • Når du som psykolog udfører behandling via onlinekonsultation, er du stadigt underlagt gældende ret for psykologer.

Handlingsplan i tilfælde af krise

 • Du bør have en handlingsplan klar inden samtalen for at håndtere krise eller akut opståede situationer (f.eks. selvmordstanker eller hvis klienten akut bliver dårlig under samtalen).
 • Hvis det er en ny klient, så sikr dig klientens telefonnummer og adresse inden samtalen.
 • Hvis klienten bor i en anden region end din eller dem, du har kendskab til, så undersøg akutberedskabet i det område på forhånd.

COVID-19 tiltag: Videokonsultationer i psykologpraksis

Her finder du aftale mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening om Aftale om videokonsultationer for psykologer.