Udlevering af journaloplysninger til tredjepart

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Selvstændige psykologer oplever ofte, at andre end klienten selv ønsker journaloplysninger om klienten. Se hvilke regler der gælder for udlevering af journaloplysninger til tredjepart.

Det kan både være forsikringsselskaber, advokater, patienterstatningen og andre, der beder om at få udleveret oplysninger. Her har vi samlet en oversigt over tredjeparter.

Under vores service til selvstændige psykologer kan du hente blanketter og erklæringer.

Udlevering af journaloplysninger til andre

Der gælder forskellige regler til forsikringsselskaber, advokater og øvrige tredjeparter. Her kan du se, hvordan og om du skal udlevere oplysninger.

 • Hvis du får anmodning fra et forsikringsselskab om at udlevere fra en klient, skal du sikre dig:

  1. At din klient er indforstået med konsekvenserne, hvis de giver samtykke og hvis de ikke giver samtykke.
  2. At du kan dokumentere samtykket. Der er ikke noget formkrav på samtykke, men det bør indeholde:
  • Din klients navn, cpr.nr. samt underskrift
  • Dit navn, så det fremgår, at samtykket er konkret givet til, at du som psykolog må udlevere materialet
  • Præcisering af hvor meget materiale det drejer sig om fx enten om udlevering af journaloplysninger fra helt forløb, eller om det er datoafgrænset
  • Til hvem og hvad journaloplysningerne skal udleveres og bruges til.
 • I 2018 indgik DP og forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension en aftale om oplysning af forsikringssager, som omhandler tab af erhvervsevne (aftalen omfatter altså KUN disse sager). Formålet med aftalen er, at sikre at det alene er nødvendige oplysninger som udveksles og at psykologen får betaling for sit arbejde. I forbindelse med at du får tilsendt blanketten hvor du skal give oplysninger, får du også tilsendt en kopi af din klients samtykke.

 • Udlevering af journaloplysninger i AES-sager er konkret reguleret i særlovgivning, hvor der er givet lovhjemmel til, at stiltiende samtykke gives, når en sag bliver oprettet. Hvis du bliver kontaktet af AES om at udlevere journaloplysninger, er det reguleret i Persondataforordningen (a. 9, stk.2, litra F.)

  De oplysninger, du som psykolog udleverer, er nødvendige for, at AES kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav. Hvis du er usikker på, om der foreligger en AES-sag, kan du kontakte din klient og spørge. Husk at notere samtalen i journalen.

 • Her er du forpligtet at aflevere journaloplysninger, jf. Persondataforordningen a. 9, stk.2, litra F, idet Patienterstatningen ellers ikke kan udføre sin myndighedsopgave. Læs mere

 • Hvis du får en henvendelse fra din klients egen advokat om at udlevere journaloplysninger, skal du sikre, at det er din klients egen advokat. Spørg din klient, før du udleverer oplysninger.

  En generel anmodning fra fx en advokat, der ikke er din klients, kræver samtykke. DP anbefaler, at du får det på skrift, idet der foreligger dokumentationskrav. Bemærk også, at du ikke må oplyse tredjeparter, at din klient er klient hos dig, uden din klient har givet samtykke.

 • For øvrige tredje parter gælder det samme som for forsikringsselskaber generelt. Hvis du som psykolog får anmodning fra en tredje part om udlevering af journaloplysninger fra en af dine klienter, skal du sikre dig:

  1. At din klient er indforstået med konsekvenserne, hvis de giver samtykke og hvis de ikke giver samtykke.
  2. At du kan dokumentere samtykket. Der er ikke noget formkrav på samtykke, men det bør indeholde:
  • Din klients navn, cpr.nr. samt underskrift
  • Dit navn, så det fremgår, at samtykket er konkret givet til, at du som psykolog må udlevere materialet
  • Præcisering af hvor meget materiale det drejer sig om fx enten om udlevering af journaloplysninger fra helt forløb, eller om det er datoafgrænset
  • Til hvem og hvad journaloplysningerne skal udleveres og bruges til.