Klager og instanser

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Hvis en klient eller andre klager over dig, kan du få rådgivning i DP. Her kan du se, hvilke parter der er involveret, når en psykolog modtager en klage.

Rådgivning

Hvis en klient eller andre klager over dig, kan du få rådgivning i DP.  Du kan f.eks. få rådgivning i forbindelse med at du har skrevet udkast til høringssvar, og vi kan hjælpe dig med at opnå udsættelse af svarfrister.

Vi kan dog ikke optræde som part i din sag, dvs. vi kan ikke skrive eller sende et høringssvar på dine vegne.

Psykolognævnet

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed, og er en tilsynsmyndighed, som kan optage sager til behandling, hvis de får en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs faglige virke.

Psykolognævnet kan også af egen drift optage sager til behandling.

Hvis du får information fra Psykolognævnet om at der er indgivet en klage, er det altid en god idé forsøge at skabe overblik over sagen. Hvis du har konkrete spørgsmål om indholdet og Psykolognævnets spørgsmål, er det godt at kontakte Psykolognævnet direkte.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Styrelsen for Patientklager behandler klager over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

Sundhedspersoner er personer, som arbejder inden for sundhedsvæsenet, og omfatter blandt andet ansatte (autoriserede) på hospitaler og privatpraktiserende (autoriserede) sundhedspersoner.

Komité for Etik

Komité for Etik er et nævn under Dansk Psykolog Forening, som behandler klager over psykologer som er medlemmer i foreningen og som ikke er autoriserede, samt kollegiale klager over både autoriserede og ikke-autoriserede psykologkolleger som er medlemmer i foreningen. Komité for Etik er ikke en offentlig klageinstans.

Nævnet vurderer klager ud fra De etiske principper for nordiske psykologer.