Komité for Etik

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks rådgiver om etik og behandler klagesager. Find materialer om etik og psykologernes etiske principper. Og se hvordan du som medlem og som borger kan klage.

RÅDGIVNING fra DP's Komité for Etik


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etik eller et etisk dilemma?
(Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening)

Telefonrådgivning onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00 | Tlf.: 92 44 94 81
Eller skriv en mail:

Kontakt rådgivningen om etik

Om komitéen

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året. Komiteen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i Komiteens møder. Der er knyttet en sekretær til komiteen. Komitéen hed tidligere Etiknævnet, men skiftede navn til Komité for Etik i 2021.

Komitéens medlemmer er:

  • Johanne Bratbo – Formand
  • Charlotte Boel – Næstformand
  • Line Nørgaard Rasbak
  • Søren Willert
  • Karin Rønnebæk-Kornum (orlov)

Ved møderne diskuteres bl.a. indbragte sager, samt hvilke tiltag komiteen skal iværksætte for at øge opmærksomheden på de etiske principper.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik deltager i det europæiske arbejde med at udarbejde fælles europæiske etiske principper og guidelines for psykologer. Komitéen samarbejder med de etiske komiteer i de nordiske lande og er repræsenteret i EFPA’s Board of Ethics.

 

Komité for Etiks opgave

KfE har til opgave at

 • Udbrede kendskabet til de Nordiske Etiske Principper (NEP).
 • Øge bevidstheden i medlemskredsen om etiske dilemmaer, som knytter sig til psykologfaglige funktioner.
 • Yde rådgivning til foreningens medlemmer om etiske dilemmaer og aspekter
 • Behandle klager over ikke-autoriserede psykologer og kollegiale klager

Mange psykologer benytter Komitéens telefoniske rådgivning til spørgsmål og dialog om etiske dilemmaer.

Etisk refleksion

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks vigtigste opgave er at stimulere den etiske refleksion hos medlemmerne. Den etiske refleksion er også et centralt element i et klagesagsforløb.

Mange psykologer benytter Komiteens telefoniske rådgivning til spørgsmål og dialog om etiske dilemmaer.

Rådgivning og klager

Komité for Etik er klageinstans:

 • når der klages over ikke-autoriserede psykologer, der er medlemmer af DP
 • når psykologer klager over psykologer.

Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening kan også henlægge sager til behandling i Komiteen for Etik. Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks sagsbehandlingstid kan variere meget, og det kan vare op til 12 måneder,

Endelig rådgiver Komiteen om etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

 

Vil du klage til Komité for Etik?

KfE behandler to typer af klager:

 • Kollegiale klager
 • Klager over ikke-autoriserede psykologer

Indgiver du en kollegial klage, altså er du psykolog, som gerne vil klage over en anden psykologs etiske agereren, så skal du også være medlem af Dansk Psykolog Forening.

Er du klient eller andet, kan du kun klage over ikke-autoriserede psykologer. Ikke-kollegiale klager over autoriserede psykologer behandles af Psykolognævnet.

Komité for etik behandler kun klager over psykologer, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Sådan klager du:

Udfyld blanketten og send den til os

 

Læs også om, hvordan det foregår, når du klager.
Komitéens klageprocedure (.pdf)

 

Materialer om de etiske principper og den etiske reflektionsproces

Komité for Etik udvikler løbende nye værktøjer og materialer til egen eller fælles refleksion over psykologernes arbejde med etik i praksis. Materialerne er til fri afbenyttelse og kan anvendes med kolleger på arbejdspladsen, i gruppearbejde med medstuderende, i netværk, i supervision eller ved præsentationer og undervisning om etik i psykologifaget.
Materialer og værktøjer til etisk refleksion

Vedtægter, udgivelser og artikler fra Komité for Etik

Vedtægter: Komité for Etik

Vedtægter (.pdf)

Årsberetning: Komité for Etik - 2022

Årsberetning 2022 (.pdf)

Beretning: Komité for Etik - sept-dec 2021

Beretning sept-dec 21 (.pdf)

Årsberetning: Komité for Etiks beretning - 2018-2021

Årsberetning (.pdf)

Regelsæt: Etiske principper for nordiske psykologer (se s. 27-33)

DP's regelsæt (.pdf)

EFPA-anbefalinger (European Federation of Psychologists' Associations)

EFPA-anbefalinger

EFPA-anbefalinger til undervisning

Guidelines om undervisning i etik på engelsk.

Hent anbefalinger (.pdf)

Debatindlæg: Etiske principper og etisk refleksion

Komitéens indlæg om baggrunden for de etiske principper.

Læs debatindlæg (2021)

Artikel: Hvorfor har vi etiske principper?

Formand for Komité for Etik, Johanne Bratbo skriver om principperne og dilemmaer fra praksis.

Læs artikel (2022)

Folder: Psykologer i medierne

Komiteen har med afsæt i de etiske principper samlet en række råd og anbefalinger.

Råd og anbefalinger (.pdf)

Folder: Forældreressource- og børnesagkyndige undersøgelser

Pjece med råd og anbefalinger fra Komitéen.

Pjece (.pdf)

De fælles etiske principper for nordiske psykologer

De nordiske psykologer har et sæt fælles nordiske fagetiske principper, som kan vejlede og støtte den etiske refleksion i alle psykologers faglige virksomhed.
Se de fire etiske principper