Hvis du vil klage

Har du en klage over en psykolog til Komité for Etik, bedes du udfylde nedenstående klageskema.

Etiske principper

Kort om de etiske principper for nordiske psykologer, så du i forbindelse med formuleringen af din klage kan overveje, hvilke etiske principper du mener, er overtrådt.

Respekt, herunder for personers rettigheder og værdighed, den enkeltes ret til fortrolighed og tavshedspligt, samt selvbestemmelse for klienten.

Kompetence, herunder udvikling og opretholdelse af et højt fagligt kvalifikationsniveau, etisk bevidsthed, bevidsthed om egne begrænsninger i kompetencen og fagets metodebegrænsninger.

Ansvar, herunder ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af eget arbejde, undgåelse af misbrug af psykologfaglig viden, ansvar for håndtering af etiske dilemmaer og kontinuitet i ydelser.

Integritet, herunder at psykologen skal være redelig og tydelig i sine udtalelser og adfærd, og psykologen undgår rollekonflikter og udnyttelse.

Læs alt om de etiske principper

Indlevering af klage

Din klage vil blive fremsendt til indklagede, som en del af klagesagsbehandlingen.

I nogle situationer kan du med fordel henvende dig direkte til psykologen med dine etiske bekymring forud for en eventuel klage til Komité for Etik.

Komitéens klageprocedure (.pdf)

  Autoriseret/ikke autoriseret?

  Er psykologen der klages over autoriseret eller ikke-autoriseret?
  Note: Det er muligt at finde autoriserede psykologer på Psykolognævnets liste

  Andre klageorganer?

  Har du klaget til andre klageorganer med en klage vedrørende samme spørgsmål, som du ønsker at klage til Komité for Etik over?
  Note: Komitéen skal afvise at behandle sager, som behandles ved offentlige tilsyns- eller klageorganer, jf. vedtægterne for Komité for Etik § 5, stk. 4.

  Kollega/klient?

  Klager du som kollega eller klient?

  Klient-klage

  Udfyld denne del, hvis du klager som klint.
  Da du er/har været klient hos den psykolog, du ønsker at klage over, vil Dansk Psykolog Forening anmode om dit samtykke til, at der behandles oplysninger om dig, herunder journalmateriale og udtalelser fra indklagede psykolog, i forbindelse med behandlingen af klagesagen i Komité for Etik.

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med den konsekvens, at klagesagen afsluttes uden afgørelse eller afvises.
  Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan det ske ved henvendelse til etik@dp.dk.

  Klagens indhold

  Her bedes du/I beskrive, hvad klagen drejer sig om. Vær gerne så konkret som muligt, eventuelt med henvisninger til de etiske principper, som du/I mener er overtrådt.

  Vedhæft dokumenter

  Har du/I dokumenter, der er relevante for klagen?