Spillekort: Spil om etik

Publiceret 17.08.2022

Anvend spillekortene som en anledning til at diskutere etiske dilemmaer med kolleger. Spillekortene er udviklet af Komité for Etik og kan anvendes til fælles refleksion over etiske dilemmaer.

Spillekort: De etiske principper for psykologer

Refleksion over etiske dilemmaer er fagligt givende og nødvendige, men kan også være udfordrende på grund af forskelle i erfaringer, holdninger og følelser hos kolleger. Kortspillet kan være med til at give tid og rum til, at hver især får mulighed for at overveje og markere, hvilke etiske aspekter, som vurderes af være i spil i en case eller en valgt sag. Det kan være gavnligt for åbenheden, når en sag og situation tages op til drøftelse. Brug spillekortene til dialoger om cases med etiske dilemmaer.

Se også beskrivelsen af de 4 etiske principper
Download spillekort

'Spilleregler'


  • - Print et ark pr. deltager, print dobbeltsidet og vendt ved lang kant. Klip kortene ud.

  • - Vælg en case eller en sag, I arbejder på.

  • - Giv hver deltager mulighed for at markere synsvinkel via valg af et kort.*

  • - Reflekter i fællesskab over, hvordan de valgte temaer er i spil i den pågældende sag, og hvilke principper der ser ud til at fylde mest – eller om der er stor forskel på valg af fokus.


*Vælger en spiller kortet 'Flere etiske dilemmaer i spil', så bed vedkommende om at markere med de øvrige kort, hvilke principper det handler om.
Download spillekort

RÅDGIVNING fra DP's Komité for Etik


Har du spørgsmål eller søger du rådgivning om etik eller et etisk dilemma?
(Rådgivningen er for medlemmer af Dansk Psykolog Forening)

Telefonrådgivning onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00 | Tlf.: 92 44 94 81
Eller skriv en mail:

Kontakt rådgivningen om etik