Freelancer

Ja, vi køber freelancestof

Er du journalist, fotograf eller illustrator, der har en god idé til P – Psykologernes fagmagasin, er du velkommen til at kontakte redaktionen. Vi bruger freelancere.

Vi er glade for og modtager meget gerne konkrete forslag.

Inden du kontakter os, er det god idé at læse mere om vores redaktionelle profil og andet nyttigt for freelancere.

Har du et forslag?

Pitch og forslag til konkrete artikler, fotos og illustrationer er velkomne. Send dit forslag med et par linjer om hvad, hvorfor og hvordan til redaktionen på mail:p-nyt@dp.dk

Honorar

Aftales individuelt med freelanceren alt efter omfang og tid.

Brugsret og videreudnyttelse

Artikler i P – Psykologernes Fagmagasin vil også blive bragt på magasinets og foreningens hjemmesider. Magasinet er kilde i Infomedias mediedatabase, så artikler, der trykkes i magasinet, er også tilgængelige i Infomedia.