Abonnement

Ønsker du at abonnere på P - Psykologernes fagmagasin?

Bladet udkommer fire gange om året.

Abonnementspris: 980 kr. + moms. (2022).

Du kan tegne abonnement på p-nyt@dp.dk. Husk at oplyse korrekt navn og adresse på den ønskede abonnent, samt hvor til faktura skal sendes.

Opsigelse
Abonnementet løber ét år ad gangen og fornys automatisk, indtil det opsiges.
Ønsker du at opsige abonnementet, kontakt p-nyt@dp.dk.

Medlemmer
Psykologistuderende og psykologer, som er medlem af Dansk Psykolog Forening, modtager fagmagasinet automatisk.

Løssalg
Har du brug for et enkeltnummer af fagmagasinet, kan det købes for 80 kr. + moms + porto.
Send en mail til p-nyt@dp.dk, så sender vi bladet.