Etiske retningslinjer

P – psykologernes fagmagasin skrives og redigeres efter journalistiske principper som aktualitet, væsentlighed og relevans.

Magasinets journalistiske ambition er at sætte dagsorden på et unikt stofområde ved at levere troværdig, inspirerende, fair og debatskabende journalistik af høj kvalitet.

Magasinet P’s troværdighed og journalistiske etik hviler på Pressenævnets vejledende retningslinjer for god presseskik og på magasinets egne etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer for journalistikken i magasinet P:

Kilder og kildeangivelser

 • Kilder, der interviewes eller citeres direkte i magasinet er kilder, vi har talt med, og som udtaler sig til magasinet P.
 • Der kan være situationer, hvor det er umuligt at få fat i en kilde, som er nødvendig eller væsentlig i artiklen, og som vi derfor ikke selv taler med, men citerer fra andre medier eller udgivelser. I så fald vil være en klar og tydelig kildehenvisning.
 • Kilder i magasinet P optræder med navn og ikke anonymt. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt, at kilder er anonyme af hensyn til deres situation, sikkerhed, familie eller andet.
 • Ingen kilder i magasinet P får betaling eller anden godtgørelse for deres medvirken.
 • Vi bruger både mundtlige og skriftlige kilder alt efter relevans. Skriftlige kilder angives altid med kildehenvisning, når de optræder i en artikel.
  Vi dækker et stofområde, hvor nogle kilder kan være medieuvante, skrøbelige eller have svært ved at overskue konsekvenserne af at medvirke i en artikel. Vi drager særligt omhu om disse kilder både i research-, interview- og publiceringsfasen.
 • Kilder, der interviewes og citeres direkte i magasinet, får som udgangspunkt det, de citeres for, og sammenhængen, det indgår i, til gennemsyn, hvor det er muligt, med det formål at rette misforståelser og/eller faktuelle fejl. Kilder har ikke indflydelse på en artikels vinkling, andre kilders citater eller indholdet i en artikel.

Journalistik

 • Vi tilstræber at lave saglig, korrekt, sober og fair journalistik, der går efter bolden, ikke manden.
 • I artikler, hvor der rettes kritik mod navngivne personer, institutioner, organisationer osv., skal den/de forelægges kritikken og have mulighed for at komme til orde. Der kan være situationer, hvor modparten ikke ønsker at udtale sig, det ikke er muligt at kontakte modparten eller at få svar i rimelig tid – i så fald skal det fremgå af artiklen.
 • Vi har respekt for privatlivets fred. Vi bringer ikke artikler eller informationer i artikler, der krænker privatlivet eller afslører personlige forhold, hvis det ikke har væsentlig offentlig interesse.
 • Vi har respekt for forskellighed og tilstræber at undgå stereotyper og generaliseringer i den måde, vi formidler på, når det gælder menneskers livssyn, seksualitet, trosretning, køn, etnicitet osv.
 • Vi bringer som udgangspunkt kun originalt stof, der er skrevet til magasinet P. Hvis vi bringer stof, der har været publiceret i andre medier eller udgivelser, sker det med klar og tydelig kildeangivelse og med respekt for citatretten.

Genrer

 • Der er tekster i magasinet, som ikke er omfattet af magasinets journalistiske kriterier og derfor ikke er journalistik. Det er fx lederen, fagkronikken eller fagessayet. Disse tekster, som er opinionsgenrer, er derfor markeret i magasinet med en angivelse af genren, fx ”fagessay”, så magasinets læsere ikke er i tvivl.
 • Opinionsstof kalder i sagens natur på meninger og gerne skarpe meninger. Opinionsstoffet i magasinet skal dog have god tone og følger i øvrigt magasinets generelle retningslinjer for soberhed, faglighed, respekt for privatlivets fred m.v.

Fejl og rettelser

 • Faktuelle fejl rettes og beklages i magasinet på side 2.