Forskertalks: Psykolog i identiteternes tid

Serie med fire ForskerTalks, der alle har det til fælles, at de via nyeste forskning involverer psykologiske perspektiver og stiller ind på at være psykolog i en tid med stor fokus på normer og former inden for identitet.

Hvordan påvirkes identiteten ved sygdom og funktionsnedsættelse?

Med Chalotte Glintborg, lektor i Rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder på Aalborg Universitet, der forsker i identitet og selvforståelse i forbindelse med sygdom, funktionsnedsættelser.

Hvordan kan narrativ identitet være en ressource for personlig recovery?

Med Dorthe Kirkegaard Thomsen, professor på Aarhus Universitet med narrativ identitet som sit forskningsområde.

Hvordan sker identitetsskabelse ved opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser?

Med Signe Allerup Vangkilde, professor på Københavns Universitet og forsker i kognitionspsykologi. Signe forsker i, hvordan tab af kognitiv kontrol bliver en forstyrrelse, der påvirker den enkeltes udviklingsmuligheder.

Fortrængning, selvbedrag og livsløgn – hvordan skjuler mennesker noget for sig selv?

Med Henrik Høgh-Olesen, professor på Aarhus Universitet og forsker i social- & personlighedspsykologi. Henrik adresserer det paradoksale i, at mennesket lyver for sig selv.