Hvordan påvirkes identiteten ved sygdom og funktionsnedsættelse?

Sygdom og funktionsnedsættelser er ikke alene et fysisk problem for den der bliver ramt. Det påvirker i høj grad også den enkeltes identitet og selvforståelse. Få indsigt i hvordan den narrative tilgang kan anvendes inden for hjerneskadeområdet fra Chalotte Glintborg, cand.pæd.psych., ph.d., lektor i Rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder på Aalborg Universitet.