Forskertalks: Fødselsdepressioner

En serie på 8 ForskerTalks, der styrker psykologernes videns- og handleniveau i forhold til opsporing, behandling og afstigmatisering af fødselsdepression hos begge forældre. Du kan se de 8 ForskerTalks enten enkeltvis eller som en hel serie, hvor du kommer godt rundt om emnet.

Materialet er udarbejdet i 2022 for Sundhedsstyrelsen som led i indsats over for fødselsdepression – styrket vidensniveau og afstigmatisering. Læs mere under Sundhedsstyrelsens indsatser over for fødselsdepression på Fødselsdepression-Sundhedsstyrelsen.  Her kan du bl.a. se filmserie, finde slides og refleksionsspørgsmål.

De 8 ForskerTalks holdes af:

  • Johanne Smith-Nielsen, cand.psych.aut., ph.d., Lektor, Københavns Universitet, Institut for Psykologi, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning
  • Svend Aage Madsen, Forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet, Specialist i Psykoterapi, Autoriseret psykolog, Formand for Forum for Mænds Sundhed

Fødselsdepression hos mødre
Definition og klinisk billede med Johanne Smith-Nielsen

Varighed: 16.48 minutter

Fødselsdepression hos mænd
Med Svend Aage Madsen

Varighed: 13.13 minutter

Fødselsdepression – Risikofaktorer
Med Johanne Smith-Nielsen

Varighed: 10.57 minutter

Fødselsdepression – Opsporing
Med Johanne Smith-Nielsen

Varighed: 20.56 minutter

Opsporing hos mænd
Med Svend Aage Madsen

Varighed: 09.05 minutter

Forebyggelse og behandling af fødselsdepression hos mænd
Med Svend Aage Madsen

Varighed: 14.32 minutter

Fødselsdepression – Effekter og opmærksomhed ift. behandling
Med Johanne Smith-Nielsen

Varighed: 16.09 minutter

Fødselsdepression – Psykologens rolle i det tværfaglige samarbejde
Med Svend Aage Madsen

Varighed: 12.23 minutter