ForskerTalks: Psykologien i en digital tidsalder

Den nyeste forskning, der involverer psykologiske perspektiver og stiller skarpt på psykologiens og psykologernes rolle i digitaliseringen som udviklingstendens i samfundet. Det handler serien Psykologien i en digital tidsalder om. Serien er optaget i forbindelse med årsmødet 2022 og har i alt 7 ForskerTalks, hvor du bl.a. hører om robotter i psykologarbejdet, gaming og psykoterapi med virtual reality.

På arbejde med fremtidens psykolog – Hvilken rolle spiller sociale robotter i psykologarbejdet?
Med Malene Flensborg Damholdt, cand.psych., ph.d., lektor på Aarhus Universitet er en interdisciplinær psykolog, der forsker i forskellige typer af menneske-teknologi interaktioner, herunder interaktion med sociale robotter.

Varighed: 15.43 minutter

Hvorfor gamer børn (for meget)?
Med Rune Kristian Lundedal Nielsen, cand.psych., cand.IT., ph.d., lektor på IT-Universitetet i København, hvor han bl.a. forsker i spilpsykologi og computerspilsafhængighed.

Varighed: 16.39 minutter

Psykologers rolle i digital stressforebyggelse og folkesundhed – hvordan og hvorfor?
Med Christian Gaden Jensen, ph.d. i sundhedspsykologi. Medstifter og administrerende Direktør i Fonden Mental Sundhed.

Varighed: 19.49 minutter

How do online social networking address social isolation among older adults?
Med Thomas Morton has a PhD from the University of Queensland, Australia, and is Professor of Social Psychology at the University of Copenhagen. As a social psychologist, he is particularly interested in the role of identity and group membership in shaping individual experiences of the world.

Varighed: 18.41 minutter. ForskerTalken er tekstet til dansk.

Kan virtual reality baseret psykoterapi behandle sværere psykiatriske lidelser?
Med Louise Birkedal Glenthøj, dr.med, ph.d, specialpsykolog og specialist i psykoterapi, er forskningsleder ved Copenhagen Research Centre on Mental Health, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet.

Varighed: 15.56 minutter

What do we know about digital psychology and digital interventions for mental health problems?
Med Kristofer Vernmark is PhD, Psychologist, and author on digital psychology and internet-based interventions. Kristofer has worked with digital psychology and internet-based treatment for over 15 years in the Swedish healthcare system.

Varighed: 17.28 minutter. ForskerTalken er tekstet til dansk.

Digital psykiatri – kan teknologiske løsninger hjælpe patienter med psykiske lidelser?
Med Mia Beck Lichtenstein, Professor, Psykolog, Specialist i psykoterapi. Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Center for Digital Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Varighed: 17.35 minutter