Eva Secher Mathiasen: Vi er på en vigtig rejse, og vi er et godt sted lige nu

Publiceret 13.11.2021 Eva Secher Mathiasen, psykolog og formand for Dansk Psykolog Forening

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher

Når jeg ser på, hvordan DP med 74 år på bagen og knap 12.000 medlemmer i dag kan rykke, så bliver jeg imponeret af alt det, foreningen er lykkedes med gennem årene – og af udsigterne for fremtiden.

Vi, som er her nu, står på skuldrene af de mange, som gennem foreningen og deres faglige virke har kæmpet for professionen, medlemmerne og samfundet siden den dag i 1947, da foreningen blev stiftet.

Dansk Psykolog Forening har undergået store forandringer. Foreningen vokser, vi bliver flere, og vi har gennemslagskraft. Det mærker vi især på Christiansborg, blandt de andre organisationer og i pressen. Politikerne lytter – både når vi påpeger udfordringer og løsninger. Vi bygger broer og alliancer, fordi det politiske klima er til sammenhold og til at løse samfundets udfordringer i fællesskab.

I mine øjne er DP fortsat på en vigtig rejse. En rejse, der allerede har givet DP mere muskelkraft, og som har til formål at ruste foreningen til fremtiden. Men rejsen er ikke slut, og vi vil rigtig gerne have mange flere af jer med på turen. For der er stadig meget at kæmpe for, mange mål og milepæle at nå, ligesom nye hele tiden kommer til.

Når vi står sammen, er vi bedst til at give foreningen og psykologerne indflydelse. For faget, psykologernes kompetencer og betydning for de mange – efterhånden meget forskellige – arbejdsområder, hvor psykologerne er beskæftiget, er altid vores varemærke og bedste argument. Det gælder, uanset om vi søger at påvirke lovgivning, et finanslovsudspil, en overenskomstforhandling, at rejse en sag i pressen eller etablere et samarbejde med andre aktører om et særligt, fælles emne.

Det er Corona-panelet, som vi etablerede, da statsministeren lukkede landet i marts 2020, et rigtig godt eksempel på. Med panelets store hjælp fik vi midt i pandemien en vigtig stemme om mental sundhed i pressen, på sociale medier og i kriseberedskabet. Men vi gjorde mere end det. Vi fik et vigtigt indblik i, hvordan vi kan udvikle foreningsfællesskabet, hvordan vi sammen kan bygge indsatser, som betyder noget, og som vi kan være stolte af.

Det arbejdsprogram, vi sammen vedtog på generalforsamlingen, tegner konturerne af DP’s fremtid. Psykologien skal bruges til gavn for borgere og samfund; psykologerne skal have et godt arbejdsliv; forskning og uddannelse skal udvikle psykologernes praksis; foreningsfællesskabet skal gøre psykologerne stærkere.

Det arbejdsprogram har vi allerede taget hul på.

Vi har med undersøgelser og analyser i medierne belyst konsekvenserne af rekordlange ventelister, og vi har fremlagt vores beregninger, der viser, at der er ubrugte midler i ydernummerordningen, som regionerne bruger til andet. Til Danmarks Radio har vi også fremlagt vores nye undersøgelse blandt PPR-psykologer og påpeget, at mange oplever en faglig frustration og nødvendigheden af et massivt løft af indsatsen i kommunerne og i forbindelse med 10-års planen for mental sundhed og psykiske lidelser. En plan, der forventes at blive forhandlet på Christiansborg næste år.

Helt konkret ønsker vi en styrket PPR-model, ”Børnenes Indgang”, som bør være den naturlige indgang til hjælp i alle landets kommuner. En model, der skal forhindre, at familier kastes rundt i systemet og i stedet giver en nær og rettidig hjælp. Men også en model, der sikrer, at PPR-psykologerne går hjem med viden og stolthed over at have haft mulighed for at gøre en forskel. Alt for mange går i dag i stedet hjem med faglig frustration over, at vi kender mange af løsningerne – vi ved, hvad der skal til – men ressourcerne rækker ikke. Det skaber en fortvivlende erkendelse af de negative konsekvenser, det kan få for barnet og familien.

Arbejdsprogrammet frem til 2024 ser generelt anderledes ud end de tidligere. Det er mere overordnet og strategisk og mindre rettet mod meget specifikke indsatser, der er beskrevet ned i den mindste detalje. Det skal sikre større politisk handlekraft, som gør det muligt at rykke hurtigere og mere resultatorienteret. Og ikke mindst gøre det sammen med jer.

Vores ønske om at engagere flere medlemmer og jeres ønske om at være med bliver faktisk vores største laboratorium frem til 2024, da det er her, I sammen med os er med til at finde moderne og attraktive måder at engagere medlemmer på, som ikke er aktive i projekter i dag, men som gerne vil – og som vi har brug for.

Når I læser dette, så er jeg gået på barsel. Og har trygt overladt rorpinden til fungerende formand Dea Seidenfaden, og jeg kunne ikke ønske mig en bedre og mere kompetent kaptajn at overlade det hele til. Vi har en slagkraftig og engageret bestyrelse på plads, der har stor lyst til at udvikle en endnu stærkere forening, og et virkelig dygtigt sekretariat der arbejder professionelt og dedikeret med de mange opgaver, foreningen søger at løse for medlemmerne.

Foreningen har opnået meget gennem årene. Heldigvis er der stadig meget at se til, mange mål at nå. Vi er et godt sted med et suverænt udgangspunkt for det videre arbejde. Et sted, der giver handlekraft, stemme og indflydelse.

God arbejdslyst.