Podcast: Lyden af P

Alt det bedste indhold fra Fagmagasinet P med indtalte historier fra de fire årlige trykte udgivelser. Hør blandt om forskeren, der vil lykkes med sin teori i praksis og bæredygtighedspsykologen, som gerne vil have flere kolleger. Eller hvad med psykologen, der skiftede psykiatrien ud med forsvaret.

Supervision kan være en kompleks opgave, som nyuddannede psykologer oplever at blive stillet uden nødvendigvis at have stiftet bekendtskab med den undervejs i studiet eller i de første år af en begyndende psykologfaglig karriere. Lyt med de næste 22 minut, hvor psykologerne Johanne Smith-Nielsen og Anne Engholm Hedegaard peger på nogle af de mest nødvendige værktøjer til at lykkes som supervisor i en krævende praksis.

Vi skal blive bedre til at lære vores børn og unge at åbne sig over for hinanden. Ikke på en “pseudoagtig måde” hvor man holder igen, men heller ikke hvor selvdiagnosticering bliver en lidt for hurtig forklaringsmodel, lyder det fra psykolog Maja Vain Gilbert, stifter af UngTerapi og bogaktuel med en guide, der skal hjælpe unge med at navigere i en stresset verden. Hun agiterer for, at psykologstanden skal blive bedre til at bringe de samfundsmæssige mekanismer bag unges mistrivsel ind i terapirummet.

Naiha Khiljee mødte en virkelighed, hvor den vestlige psykologi ikke slog til, da hun forlod Københavns Universitet og fik klienter med muslimsk baggrund. Nu er hun den første i Danmark, der har taget en efteruddannelse i islamisk psykologi.

Der mangler viden og specialiserede steder til at hjælpe børn og unge med erhvervet hjerneskade. Netop børn er særligt sårbare i den forbindelse, fordi hjernen er under udvikling i opvæksten. Det påpeger Lone Fjeldborg, specialist i klinisk børneneuropsykologi.

Dansk Psykolog Forening består af 57 faglige selskaber og netværk, og der kommer løbende flere til. Men hvad vil det egentlig sige at være medlem? Fagmagasinet P besøgte tre fællesskaber for at finde svar. Mød en kreds, en sektion og et selskab i hver sin ende af landet.

Mange mænd med psykiske udfordringer falder gennem sprækkerne i systemet, og det skyldes en screening, der er baseret på følelser og ikke adfærd. Det fremfører Svend Aage Madsen, psykolog, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Han opfordrer til, at politikere og fagfolk retter op på den kønsmæssige skævhed.

Psykisk førstehjælp er ofte sund fornuft og god situationsfornemmelse, lød et af budskaberne, da to psykologer holdt oplæg om psykisk førstehjælp for en gruppe gymnasielærere på Espergærde Gymnasium og HF i forbindelse med Psykologfestival 2023.

Ventetiden på autorisation er i gennemsnit 30 uger, men Dansk Psykolog Forening kender til tilfælde, hvor medlemmer venter i helt op til 42 uger. Psykolognævnets lange behandlingstider ved ansøgninger om autorisation bremser psykologer i forhold til job, uddannelse og løn. Foreningen håber på en helt ny model på området med tiden.

I sit job som psykolog ved Veterancenteret færdes Felicia Nyløkke både i verdens brændpunkter og på kasernerne rundt om i Danmark. Hun er stolt af at være en del af et system, hvor der er stort fokus på forebyggelse, og hvor alle behandlingsforløb skræddersys til den enkelte veteran og pårørende.

I 2022 vandt psykolog og postdoc. ved Københavns Universitet Ida Egmose Pedersen Dansk Psykolog Forenings juniorpris for sin forskning i tidlige forælder-barn-samspil. Hun har ambitioner om at blive ved at udvikle og kvalitetssikre praksisegnede metoder til brug for undersøgelse og observation af samspil mellem spædbørn og deres forældre.

På Psykiatrisk Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital går psykologer nu som det første sted i landet i vagt. Selvom tiltaget er vokset ud af manglen på læger i psykiatrien, er man på både psykolog- og lægeside sikre på, at netop tværfagligheden kan styrke den psykiatri, patienterne vil møde i vagten.