Et nyt år med nye muligheder og udfordringer venter

Publiceret 13.02.2023 Af Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

2023 bliver endnu et år, hvor der er nok for foreningen at tage fat på. Jeg glæder mig over at være tilbage efter barsel og til at fortsætte arbejdet med at forme gode rammer for psykologernes faglighed og vilkår, skriver formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen i årets første leder.

Kære psykologer

2023 bliver endnu et år, hvor der er nok for foreningen at tage fat på. Jeg glæder mig over at være tilbage efter barsel og til at fortsætte arbejdet med at forme gode rammer for psykologernes faglighed og vilkår.

I kølvandet på en ny flertalsregering har vi fået et regeringsgrundlag, som rummer store opgaver og indsatsområder, fordi meget handler om psykologi, psykologer og – selvfølgelig – det arbejdsmarked og samfund, vi er en del af.

At arbejde politisk med en flertalsregering kræver nye metoder, fordi beslutningerne i princippet kan træffes uden inddragelse af den bredde af partier, som foreningen arbejder med. Vi vil selvfølgelig uforandret samarbejde med alle, som har interesser og indflydelse på vores felt. Samtidig er vi nødt til – i hvert fald for en tid – at kalibrere vores indsats, så vi får mest mulig indflydelse på det, som er vigtigt for jer.

Det gør mig håbefuld, når statsministeren i sin nytårstale lover, at det skal være slut med at tabe så mange børn og unge på gulvet, og at der skal være fokus på de unge, som har det sværest. Der iværksættes udvikling af tilbud til børn i kommunerne, en forebyggelsesplan, en kommission for børns trivsel, og der indkaldes til en aftale, som skal rumme løsninger for de 45.000 unge, som hverken er i gang med uddannelse eller arbejde. Det er godt og i høj grad tiltrængt, at børn og unge sættes øverst på dagsordenen – for fremtiden er deres. Men det skaber også bekymring for, om børnene og de unge – igen – må nøjes med fine og velplacerede ord, mens seriøse og effektive politiske tiltag udebliver, når pen skal sættes til papir, pengene skal findes, og politikerne skal prioritere.

Det er fremragende, at regeringen har ambitioner for psykologordningen og i regeringsgrundlaget beskriver en ambition om, at der skal gennemføres ”… gennemgribende modernisering af psykologsystemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, hvor flere lider af angst og depression, og så patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtig behandling. Styrkede digitale tilbud og geografisk tilgængelighed indgår som væsentlige parametre i moderniseringen”. Men desværre har vi erfaringer med, at analyser og datamateriale om ordningen, som produceres og stilles til rådighed for politikere, ikke altid er retvisende og ofte udelader væsentlig viden, som er afgørende for, hvilke beslutninger der er fornuftige at træffe.

Og det er selvsagt opløftende at se, at man lover fuld finansiering af den psykiatriplan, der kom i fjor. For psykiatrien har lidt et mangeårigt efterslæb og trænger gevaldigt til at komme på niveau med den viden, vi har om, hvad der virker, så vi kan levere behandling af høj kvalitet til patienterne.

I 2023 vil foreningen på den politiske scene arbejde for, at psykiatrien faktisk får det afgørende finansielle løft, som regeringen har lovet. For, desværre, er det temmelig velkendt, at løfterne udvandes og ikke rigtig følges til dørs, når det virkelig gælder, og pengene skal udmøntes. Det må ikke ske. I udmøntningen vil vi lægge vægt på, at psykologernes faglighed sættes bedre i spil i et tæt og konstruktivt tværfagligt samarbejde med de andre faggrupper, så patienterne sikres en helhedsorientereret behandling af høj kvalitet.

Vi skal knække kurven for børn og unges mistrivsel. Vi kæmper for, at PPR-psykologerne får kollegaer og tid nok til både at kunne yde lettere behandling og samarbejde med skoler, daginstitutioner og psykiatri om at skabe sunde rammer for børns udvikling. Vi ser frem til at arbejde både med forebyggelsesplanen for børn og unges sundhed og til at sidde med ved bordet i regeringens kommende kommission for det gode børne- og ungdomsliv.

Foreningen har også allerede taget initiativ til, at arbejdet med modernisering af psykologordningen får fart, og at vi får indflydelse på, hvilke løsninger moderniseringen ender ud med. Psykologerne skal nemlig være en langt mere integreret del af det sammenhængende sundhedsvæsen, vilkårene i ordningen skal matche det marked, der opereres i, og ventetiden skal ned – så psykologerne fortsat kan levere en høj kvalitet til de borgere, som har brug for det, vi kan.

Psykologernes kompetencer og høje faglighed er en vigtig del af nøglen til at løse mange af de problemer, som SMV-regeringen adresserer.

Derudover vil foreningen også sætte fuld kraft på at få moderniseret tilsyns- og autorisationssystemet, så det fungerer mere hensigtsmæssigt end i dag. Vi skal tage næste skridt for at få etableret den specialpsykologuddannelse i børnepsykologi i kommunerne, som vi har arbejdet for gennem flere år.

Samtidig har vi en række udviklingsprojekter i foreningens drift og services, som også triller af sted. Blandt andet en videreudvikling af kursusområdet, så vi fortsat tilbyder kompetenceudviklingsmuligheder, der er tilpasset fagets udvikling og jeres behov.

Der er nok at se til. Heldigvis. Omdrejningspunktet for det hele er psykologerne og psykologi. Motoren for vores aktiviteter handler altid om at skabe værdi for jer.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med alle jer, og alle dem, der arbejder med de samme områder som os.

Må 2023 blive endnu et år, hvor der bliver mulighed for at sætte positive aftryk på samfundet.

Find mere om