Psykolog skriver tre børnebøger om brystkræft

Publiceret 15.05.2024 Af redaktionen Læsetid: 2 minutter

Psykolog Kirstine Monefeldt Lindgaards bøger handler om de behandlingstiltag, som brystkræftpatienter typisk gennemgår. Bøgerne er en invitation til samtale om det, barnet kan genkende sig selv i – rammet ind af et illustrativt univers i børnehøjde. Her er dit overblik over nogle af de nyeste psykologfaglige bøger.
Psykolog skriver tre børnebøger om brystkræft
Foto: Christin Hume/Unsplash

Min mor har brystkræft
En serie à tre børnebøger, der omhandler de tre behandlingstiltag, som brystkræftpatienter typisk gennemgår: operation, kemoterapi (enten før eller efter operation) og strålebehandling. Bøgerne er en invitation til samtale om det, barnet kan genkende sig selv i – rammet ind af et illustrativt univers i børnehøjde.
Kirstine Monefeldt Lindgaard, Forlaget Indblik

Noget I bør vide … Om udtrapning af psykofarmaka
Bogen giver konkret og brugbar vejledning i, hvordan man trapper langsomt og sikkert ud, og hvordan man undervejs i processen tackler faldgruber og abstinenser som angst, følelsesmæssige udsving og fysiske symptomer.
Anders Sørensen, Hans Reitzels Forlag

Sådan møder du dit barn med autisme – en håndbog til forældre
Bogen hviler på følgende grundantagelser: Alle børn skal mødes i udviklingsstøttende samspil med en voksen. Det er de samme grundingredienser som virker udviklingsfremmende – og støttende for alle børn. Og det er afgørende at disse samspil bliver tilpasset barnet med autisme.
Juana Jeppesen, Wadskjær Forlag

Kognitiv adfærdsterapi i praksis – redskaber til dig der arbejder med mennesker
Konkrete redskaber og øvelser, der udgør en kognitiv værktøjskasse. Bogen introducerer læseren til den kognitive adfærdsterapis metoder ved hjælp af praktiske, genkendelige eksempler fra den hverdag, som mange inden for omsorgssektoren og de pædagogiske fag kender.
Maria Hancock, Frydenlund

Nest og social Læring – for børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder
Bogen opfordrer til et nyt syn på børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder og guider med udgangspunkt i Nest-programmet de professionelle omkring børnene til en inkluderende praksis, både i klassen, i SFO’en og i Social Læring.
Emma Ehlers Nielsen, Dafolo Forlag

Mentalisering i dagtilbud
Bogen tilbyder mentaliseringsbaserede redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børnene i dagtilbud. Den henvender sig til bl.a. psykologer, pædagoger, PPR-medarbejdere og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud.
Janne Østergaard Hagelquist m.fl., Akademisk Forlag

Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi – den livslange udvikling
Bogen kaster lys over, hvordan vores livsrejse formes af komplekse samspil mellem arv, miljø og følelsesmæssig udvikling. Den første af en række bøger i en serie, der i kort form beskriver emner inden for neuroaffektiv udviklingspsykologi og -psykoterapi.
Susan Hart, Akademisk Forlag

Skærmsund
En hjælpende hånd til forældre, som er bekymrede over familiens skærmforbrug, men har brug for konkrete redskaber til at ændre det. Med rod i den nyeste faglige viden på området præsenterer bogen en lettilgængelig 4-ugers guide fuld af værktøjer.
Marie Brixtofte m.fl., Gyldendal

Et psykodynamisk blik på levende organisationer
Kaster lys over organisationers mangfoldige og sammensatte psykologiske liv. Bogens grundlæggende spørgsmål er: Når vi ofte ved, hvad der er godt at gøre, hvorfor gør vi det så ikke? Og når vi ofte gør det, der er godt at gøre, hvorfor virker det så ikke helt efter hensigten?
Birgitte Bonnerup, Akademisk Forlag

Liva er højt begavet
Henvender sig til forældre og pædagoger, som kan læse den højt og hente inspiration i spørgsmål, der lægger op til samtale med barnet.
Dea Franck, Akademisk Forlag

Hjernekufferten – aktiviteter for højtbegavede børn i dagtilbud
Tilbyder viden, inspiration og direkte vejledning til pædagoger, forældre og andre voksne omkring de højtbegavede børn.
Dea Franck, Akademisk Forlag

Nyhedsbrevet fra P

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra P og få de seneste nyheder, forskning og psykologfaglige artikler. Du modtager nyhedsbrevet én gang om måneden.

Find mere om