Ph.d.-stafet: Psykosociale interventioner i konfliktområder

Publiceret 03.04.2023 Af Ida Andersen, aut. psykolog Læsetid: 7 minutter

Hvad forsker danske psykologer i? Det skiftes de til at skrive om i denne ph.d.-stafet. Her skriver Ida Andersen om sin ph.d. med titlen Mental health and psychosocial support in conflict settings: Factors associated with symptom levels before and after treatment, der skal forsvares i april ved Vrije Universiteit Brussel i Belgien.
Foto: Jon Tyson/Unsplash

Røde Kors er verdens største humanitære bevægelse, der siden 1863 har arbejdet for at hjælpe mennesker berørt af væbnet konflikt og naturkatastrofer. Mental sundhed og psykosocial støtte (MSPSS) er et af de nyeste fokusområder i den humanitære sektor, som i stigende grad bliver integreret i nødhjælpsprogrammer og udviklingsprogrammer.

Da jeg indledte mit ph.d.-studie, arbejdede jeg for Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) som MSPSS rådgiver for Afrika med base i Nairobi, Kenya. Jeg havde bl.a. ansvaret for monitoreringen af vores projekter, som indeholdt unikke data fra tusindvis af deltagere.

Hovedformålet med forskningen var at dykke dybere ned i disse data og se på: 1) Hvilke faktorer er forbundet med psykiske udfordringer og lavt funktionsniveau blandt deltagere i ICRCs MSPSS-programmer i Afrika? 2) Er deltagelse i MSPSS-programmerne forbundet med en forbedring af psykisk sundhed og funktionsniveau? 3) Hvilke øvrige faktorer er forbundet med forbedret psykisk sundhed og funktionsniveau?

Forskningen et bygget op omkring fire artikler, som afspejler ICRCs primære former for MSPSS-programmer i Afrika udbudt: på sundhedsklinikker, gennem nationale selskaber eller andre lokale associationer, på kirurgiske afdelinger for alvorligt sårede personer samt på genoptræningsklinikker for personer med amputationer eller anden form for nedsat mobilitet.

Forskningen viste, at deltagelse i MSPSS-programmerne var forbundet med en forbedring af psykisk sundhed og funktionsniveau, og at visse faktorer konsekvent var forbundet med symptomniveauet på tværs af programtyper. For det første var et lavt uddannelsesniveau før behandlingen forbundet med et højt depressionsniveau, mens et højt uddannelsesniveau var forbundet med en høj grad af stress. Efter behandling var et højt uddannelsesniveau forbundet med en større reduktion af angst, stress og posttraumatisk stress.

Røde Kors består af:

ICRC: Den Internationale Røde Kors Komité, som siden 1863 har varetaget soldaters og civilbefolkningers interesser under væbnet konflikt.

IFRC: Det Internationale Forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber, der siden 1919 har fungeret som paraplyorganisation med primært fokus på naturkatastrofer.

192 nationale selskaber: Lokalt forankret i lande rundt om i verden med over 100 millioner medlemmer. Herunder hører fx Dansk Røde Kors.

For det andet var mangel på social støtte forbundet med høj psykisk lidelse og lavt funktionsniveau både før og efter behandlingen. Blandt personer under genoptræning var manglende social støtte før behandlingen forbundet med en større reduktion af symptomer på depression.

For det tredje var økonomiske konsekvenser af vold, herunder tab eller ødelæggelse af ejendom eller indkomst, forbundet med høj psykisk lidelse og posttraumatisk stress samt lavt funktionsniveau både før og efter deltagelse.

For det fjerde var det at have oplevet vold begået af våbenbærere (militær, væbnede grupper m.m.) forbundet med højere angst og lavere funktionsniveau før behandlingen.

For det femte spillede typen af vold en rolle, idet der før deltagelse var kraftigere symptomer på depression forbundet med voldtægt, tvangsrekrutteringer og det at have været vidne til vold, mens sår forårsaget af våben var forbundet med kraftigere symptomer på posttraumatisk stress.

Endelig blev der fundet klare mønstre mellem sandsynligheden for forbedring og behandlingslængde/antal sessioner. Desuden var deltagelse mindre end tre uger efter oplevelse af vold forbundet med en højere grad af stress før behandlingen, men også en større reduktion af stress efter behandlingen.

Studierne mundede ud i en række anbefalinger til optimering af ICRCs MSPSS-programmer i Afrika, herunder sikring af større tilpasning til modtagere med et lavt uddannelsesniveau, større fokus på social støtte som et led i behandlingen, større integration af økonomisk støtte samtidig med MSPSS, samt større bestræbelser på at øge antallet af opfølgningssessioner pr. deltager. Disse anbefalinger er i øjeblikket ved at blive diskuteret og implementeret i MSPSS-programmerne.

Langt mere operationel forskning, herunder randomiserede kontrollerede studier, er nødvendigt for at optimere effekten og forstå kausaliteten mellem delelementerne i MSPSS-aktiviteter i konfliktområder og programmernes hensigt om at øge mental sundhed og funktionsniveau blandt deltagerne.

Ph.d.-projektet blev udarbejdet i forskningsgruppen Research Group on Emergency & Disaster Medicine (ReGEDiM), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgien, i tæt samarbejde med ICRC. Ph.d.’en skal forsvares i april 2023. Jeg ønsker i den forbindelse at takke de kollegaer og samarbejdspartnere, som bidrog til projektet, samt mine vejledere og medforfattere. I dag er jeg teknisk rådgiver for ICRC inden for MSPSS og seksuel vold, samt koordinator for disaster mental health-modulet på masteruddannelsen i disaster medicine ved VUB.

Nyhedsbrevet fra P

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra P og få de seneste nyheder, forskning og psykologfaglige artikler. Du modtager nyhedsbrevet én gang om måneden.

Find mere om