Psykolog Else Poulsen er gået bort: Der var rift om hendes hjælp

Publiceret 04.12.2023 Af Kreds Grønland Læsetid: 4 minutter

Nekrolog: Else Poulsen var den eneste grønlandsksprogede psykolog i Grønland, så der var rift om hendes hjælp. Hun døde den 25. november. Else Poulsen var en stor personlighed og et vigtigt og beundringsværdigt menneske.
Psykolog Else Poulsen - en stor personlighed, et vigtigt og beundringsværdigt menneske er gået bort
Foto: Aningaaq Rosing Carlsen/Unsplash

Det var trist at høre, at psykolog Else Poulsen, Qaqortoq, er afgået ved døden 25. november 2023 på Rigshospitalet

Else Poulsen stammer fra Sisimiut, tog sin uddannelse som cand.psych. fra Århus Universitet i 1986 og rejste derefter hjem til Grønland. Allerede i studietiden kom Elses omsorg og opmærksomhed til udtryk; hun var en stor støtte for yngre grønlandske studerende i den fremmede verden, de var havnet i.

Else var den eneste grønlandsksprogede psykolog i Grønland, så der var rift om hendes hjælp. Hun var altid på farten, arbejdede konstant. Der var dengang 6-8 psykologer i Grønland, så der var langt mellem kollegerne. Else var den eneste psykolog på PPR Region Syd.

Else gjorde det, hun så, der var brug for, også når hun måtte strække rammerne for det skolepsykologiske arbejde og påtage sig klinisk psykologiske opgaver med børn og familier.

Else arbejdede allerede dengang, i 1980’erne, med følger af seksuelle overgreb, selvmordsproblematikken og andre tunge emner, på trods af at hun hele tiden stødte ind i den dengang generelle og omfattende tabuisering på disse områder. Trods lidt ”knurren” fra nogle chefer, holdt Else aldrig op med at gøre det, børn og familier havde brug for til gavn og glæde for rigtig mange mennesker i Grønland. Det blev hun også kendt for.

Else var en foregangsperson med hensyn til at bryde tabuer, og hun var både saglig, hjertelig og intens i dette arbejde. Desuden evnede hun at bevæge sig i det komplekse felt mellem at se og afhjælpe konkrete vanskeligheder i det daglige arbejde og samtidig analysere problemerne på det strukturelle niveau og adressere sin viden til politikere. Else var også selv lokalpolitiker.

Hun var en fagligt velfunderet og dygtig psykolog og et troværdigt, respektfuldt menneske. Hun delte gavmildt ud af sin viden til kolleger og til hele samfundet. I radioudsendelser, aviser, artikler og på konferencer talte hun åbent om de problemer, hun så. Hun var også underviser og censor på flere videregående uddannelser gennem mange år

Else var optaget af psykologiens udvikling i Grønland og i det hele taget af samfundets udvikling. Hun var med til at starte Grønlands Alkohol- og Narkotika Råd, hvor hun også gjorde en aktiv indsats i mange år.

Efter mange år som psykolog ved skolevæsenet blev Else gymnasierektor ved GU Qaqortoq i en årrække, og senere startede og udviklede hun Center for National Rådgivning (landsdækkende Studenterrådgivning) med afdelinger i uddannelsesbyerne. Den opgave var så stor, at mange ville give op på forhånd. Else løste den.

De seneste år arbejdede Else med udvikling af undervisningstilbud for gymnasieelever med særlige behov eller diagnoser.

Else var optaget af psykologiens udvikling i Grønland, og som kollega var hun inspirerende og altid villig til at dele ud af sine erfaringer og sin store viden inden for snart sagt alle felter her i landet, og det var sjovt at samarbejde med Else. Hun kunne bringe lethed ind i de tunge arbejdsopgaver, så der kom en levende dynamik, forandring og liv.

Else var et hjerteligt menneske, varm og behagelig at møde og tale med.

Hendes gode og rummelige hjerte kom også til udtryk, når hun og hendes mand åbnede deres hyggelige, varme hjem med invitationer til dejlige middage, inspirerende samtaler og gode historier. Det var især her, man mærkede sønnen Inuk og hans families dybe betydning for Else og Poul. Det blev som regel sent, før vi gik hjem de aftener.

Else Poulsen var et mangefacetteret menneske med et varmt hjerte for andre, for sin familie, sit fag og sit land. Hun havde stor viden og indsigt, både psykologisk og kulturelt, og hun havde sine meningers mod.

Else efterlader sig sin mand, Poul, sønnen Inuk og hans hustru og deres tre børn. Dertil kommer en flok af ”ekstra” børn og børnebørn. Alle har fået del i Elses hjertevarme og omsorg.

Tak Else for alt det, du gav.

Du vil blive savnet, vi har mistet et på alle måder beundringsværdigt menneske.

Nu vil vi bære dig i vores hjerte og værne om dit minde.

Kondolence til Elses mand, Poul, og søn, Inuk, og hans hustru og tre børn, hele den øvrige familie, samt til Elses flok af ekstra børn og børnebørn.

Ære være Elses minde.

Psykologerne i Kreds Grønland

Nyhedsbrevet fra P

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra P og få de seneste nyheder, forskning og psykologfaglige artikler. Du modtager nyhedsbrevet én gang om måneden.

Find mere om