Verdens­konference vil kickstarte dansk psykoterapi

Publiceret 08.06.2022 Af Anita Frank Goth, journalist

Danmark hænger i bremsen og er en hvid plet på det internationale psykologkort, mener arrangørerne af en verdenskongres for personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi, der afholdes i København i juli. Magasinet P har talt med formand for Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, Niels Bagge, og interviewet den canadiske professor Leslie Greenberg om følelserne som menneskets primære informationssystem.
Psykolog Niels Bagge er formand for Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi.

Til sommer kommer København til at huse verdenskonferencen PCE2022. PCE står for Person-Centered and Experiential og repræsenterer en humanistisk psykologisk orienteret gruppe af psykoterapier, der tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Carl Rogers teorier og metode.

Den danske psykolog Niels Bagge, formand for Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, håber, at konferencen kommer til at starte en faglig udvikling inden for humanistisk psykoterapi og udvide den herskende psykoterapeutiske tænkning her i landet.

– Der er ingen tvivl om, at den kognitive adfærdsterapi og i bredere forstand en lægevidenskabelig tænkning dominerer det danske psykoterapeutiske landskab. Denne tendens ses i finansiering af terapiformer præget af lægestandens normer på vores hospitaler og i sundhedsvæsenet generelt. På de danske universiteter ses også den kognitive adfærdsterapis dominans på bekostning af andre valide terapeutiske retninger som personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi, siger Niels Bagge.

Den canadiske professor i psykologi Leslie Greenberg har videreudviklet Rogers tanker og er ophavsmand til emotionsfokuseret terapi (EFT), der er en af de mere kendte PCE-terapier. Under overskriften Changing Emotion with Emotions er Leslie Greenberg en af sommerkonferencens hovedtalere.

Vores følelser er både en ledetråd og røgalarm

Inden konferencen kontakter Magasinet P Leslie Greenberg for at få et dybere indblik i, hvad emotionsfokuseret terapi er. Her begynder Leslie Greenberg ligesom Niels Bagge med en kritik af den kognitive terapi.

Det gør han med udgangspunkt i bogen Mind over Mood skrevet af Dennis Greenberger (oversat til Følelser med fornuft, red.), der er en systematisk, konkret og praktisk indføring i den kognitive metodes anvendelighed. Den viderefører den franske fysiker, matematiker og filosof René Descartes (1596-1650) tanker, som især er kendt for det berømte citat Cogito ergo sum (jeg tænker, altså er jeg, red), hvor det hævdes, at mennesket er i stand til at ændre sine følelser ved at ændre sine tanker.

Leslie Greenberg mener, at det forholder sig lige omvendt, og omskriver Descartes berømte citat til:  Jeg føler, altså er jeg. Greenbergs argument er, at følelser er fundamentet for den menneskelige eksistens og har indflydelse på alt lige fra tanker og opførsel til perception. Følelser er menneskets første og primære informationssystem, der fortæller, om noget er godt eller dårligt.

– Folk kommer i terapi, fordi de har det dårligt, og her bør vi arbejde med følelserne og forandre dem. For følelserne opstår og vi kan ikke kontrollere dem. Derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi i terapirummet kan arbejde med følelser, forklarer Leslie Greenberg.

Med den jødisk-hollandske filosof Baruch Spinoza (1632-1677), der netop videreudvikler Descartes tanker, argumenterer Leslie Greenberg for, at vi skal bruge følelserne som information og redskab til at håndtere verden i øvrigt. De er grundlæggende vores røgalarm og ledetråd i verden.

Følelser besvares med følelser

Følelser er fyldt med informationer og giver adgang til behov, handlemuligheder, ønsker og mål. De er den primære kilde til motivation og regulering af den menneskelige funktion, sådan som det fremgår af Greenbergs bog Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy fra 2019.

– Som psykologer arbejder vi med mennesker, der lider under mange smertefulde følelser, og ud fra empiriske studier ved vi, at disse følelser kan opdeles i forskellige kategorier, der handler om frygt og angst, både adskillelsesangst eller frygten for noget specifikt, man flygter fra, nedtrykthed, der bunder i en eksistentiel ensomhed og forladthedsfølelse, og skam.

– Udfordringen er, hvordan man hjælper mennesker og transformerer disse følelser, for man kan ikke rationelt få folk ud af følelsen, den opstår automatisk, og man kan ikke lægge låg på dem, understreger Greenberg.

Gennem 40 år har Leslie Greenberg forsket i, hvordan mennesker kan forandre sig og slippe deres smertefulde følelser. Her viser hans forskning, at den bedste måde at besvare en følelse på, er ved at besvare den med en endnu stærkere følelse. Vrede kan eksempelvis fordrive frygt og angst og skam. Greenberg uddyber:

– En følelses møde med en anden bliver som mødet mellem farver. For når man blander gul og blå, får man grøn. Når man blander vrede og skam får man selvtillid, fredfyldthed og ro. Når man føler skam eller angst ændrer man hele den kemiske sammensætning i blodet, og ved at besvare det med  en ny følelse som vrede, ændrer man igen blodets kemiske sammensætning. Og vi har gennem mange studier kunnet vise, at mennesker kan ændre sig ved besvare deres følelser med nye følelser.

Artiklen fortsætter under videoen.

Terapien tilpasser sig klienten – og ikke omvendt

Greenberg er fortaler for et fokus på forandringsprocesserne, fremfor hvilken terapiform der er den mest effektive. Terapeuten skal være i stand til anvende mange forskellige terapiformer ud fra en viden om, hvornår man skal bruge hvad for at ændre en proces og komme frem til det endelige mål.

– Når jeg ser en person, møder jeg både personen og vedkommendes problemer. Her tager jeg udgangspunkt i de grundlæggende følelser hos den enkelte, som har indflydelse på den vedkommendes liv, forklarer Leslie Greenberg.

Oprindeligt blev Leslie Greenberg uddannet som ingeniør, men i 1970 rejste han til Canada for at studere psykologi på York University. Her mødte Greenberg sin mentor, psykologprofessor Laura Rice, og sammen udviklede de et paradigme med fokus på den psykoterapeutiske proces i stedet for det overordnede resultat. Det var også i Canada, han udviklede EFT og forskede i psykoterapi, der efter hans opfattelse var og er et mineret område med et for stort fokus på diagnoser:

– Lige nu er der magtkampe, om hvem og hvad der er rigtigt. Det er ikke vidensbaseret, men baseret på økonomi og magt. Inden for terapi er der ikke skabt banebrydende forskningsresultater, siger Greenberg.

En af magtkampene mellem PCE og kognitiv terapi går på, at personcentreret terapi ofte bliver fremhævet som særlig velegnet til veluddannede mennesker, der selv er i stand til at sætte ord på deres følelser, og at det tager lang tid, før terapeuten selv træder i karakter, ligesom der er en tendens til, at PCE er mere bekostelig end kognitiv terapi, der ofte fremhæves som den mest effektive.

Det bliver der imidlertid sat spørgsmålstegn ved i en artikel i The Lancet Psychiatry fra juni 2021. Her har en gruppe forskere fra University of Sheffield tilbagevist dette og påvist, at personcentreret terapi efter seks måneder er lige så effektiv som kognitiv terapi, og at der heller ikke er forskel på omkostningerne ved de to terapiformer, som det tidligere er blevet hævdet.

Ønsker konferencen sætter aftryk i Danmark

Niels Bagge håber, at konferencen demonstrerer, at de personcentrerede og oplevelsesorienterede terapier kan ses som et alternativ til diagnosebaseret behandling og kognitiv terapi. For PCE er både effektiv og brugervenlig, mener han, netop fordi terapeuten løbende er opmærksom på og er responsiv i forhold til ændringer i klientens tilstand, oplevelse og fokus.

– Hele feltet for humanistisk psykologi har en påfaldende spinkel forankring i de hjemlige universitetsmiljøer og sundhedsvæsenet. Jeg vil nødigt kalde det faglig indavl, men jeg vil gerne invitere til en større faglig nysgerrighed. Internationalt ser vi jo et langt mere mangfoldigt billede inden for den psykologiske forskning, uddannelse og praksis, end vi gør i Danmark, siger Niels Bagge.

Han ser derfor frem til Leslie Greenberg og de andre internationale forskeres besøg i håb om at kickstarte en faglig udvikling, som han mener, vi herhjemme har forsømt alt for længe.

Om konferencen

Den 15. verdenskongres for personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi afholdes i København fra 4. til 8. juli 2022.

Blandt hovedtalerne er grundlæggeren af emotionsfokuseret terapi (EFT), den canadiske Professor emeritus Leslie Greenberg.

Fra Ochanomizu Universitet i Tokyo kommer Shirgeru Iwakabe, der har været formand for Society for the Exploration and Psychotherapy Integration.

Fra Danmark kommer professor og filosof Dan Zahavi fra Københavns Universitet.