Viser artikel 1-10 af 14 resultat(er)

Høring om krisepsykologi

Der var lagt op til en perspektivrig dag, da psykologer og psykiatere 21. maj 2007 mødtes til en høring om krisepsykologi. Den fine dialog mellem fag folk og politikere kan få stor betydning fremadrettet.

Stigmatisering af homoseksualitet

Kritik af Psykolognævnet i anledning af nævnets påståede bidrag til, at der ydes økonomisk støtte til den kristne forening Agape. Foreningen arbejder med mennesker, som har en problemfyldt seksualitet. Psykolognævnet kommenterer kritikken.

Blad: Psykolog Nyt 11-2007
Forfattere: Rune Andersen
Kategorier: Profession
Ni faglige oplæg

På høringen om psykologisk krisehjælp 21. maj 2007 holdt ni fagfolk - psykologer og læger - oplæg til belysning af fagområdet. Her følger korte resumeer.

Hvordan gik det så?

Stor ansvarsfuldhed, parathed til fleksibilitet og evne til at håndtere kaos. Disse ting er med til at forklare, at en række psykologarbejdsplader ikke er brudt sammen i løbet af de første seks måneder efter kommunalreformen.

Blad: Psykolog Nyt 11-2007
Forfattere: Roal Ulrichsen
Kategorier: Øvrige
Jubilæum - også i Aalborg

Lille reportage fra Nordjyllands Kreds, som har markeret Dansk Psykolog Forenings 60-års jubilæum

At tage hinanden i hånden

Om hjælpen til omsorgssvigtede børn og unge og om, hvordan traditionelt adskilte fagområder kan lære af hinanden på tværs af sundhedsvidenskab, socialforskning og psykologi.

En forsmag på Lean

Hvad er Lean, og hvilken rolle har psykologen i en effektiviseringsproces? Artiklen formidler en psykologs øjenvidneberetning fra en arbejdsplads, hvor man har smagt på en ny filosofi.

Falske erindringer hos tosprogede

Tre amerikanske forskere har undersøgt falske erindringer hos tosprogede personer. Ideen med denne undersøgelse var at se på, om kritiske ord, der blev indpodet ved indlæringen af en bestemt ordliste på det ene sprog, kun ville optræde som falske erindringer, når forsøgspersonerne blev testet på det samme sprog, eller om der også ville optræde falske erindringer om det pågældende ord, selv om forsøgspersonen blev testet på det andet af deres to sprog.

Blad: Psykolog Nyt 11-2007
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Falske erindringer hos ældre

Ældre mennesker er mere tilbøjelige end yngre voksne til at danne falske erindringer. Måske skyldes det, at de har en svagere kildekontrol, altså en svagere erindring om, hvor erindringerne stammer fra, fx om det er noget, de har læst eller fået fortalt eller selv oplevet.

Blad: Psykolog Nyt 11-2007
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige
Falske erindringer hos børn

Flere nye undersøgelser har vist, at der let kan opstå falske erindringer hos børn.

Blad: Psykolog Nyt 11-2007
Forfattere: Thomas Nielsen
Kategorier: Øvrige

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge