Viser artikel 1-10 af 11 resultat(er)

Seest: Tiden læger ikke alle sår

En ny Seest-undersøgelse dokumenterer, at krisereaktioner i højere grad er kroniske. Myndighederne undervurderer behovet for psykologisk bistand ved katastrofer.

Kvalitet bør trumfe mobilitet

Nye EU-bestemmelser prioriterer arbejdskraftens bevægelighed, men udgør en fare for kvaliteten i sundhedsydelserne.

Det moderne individ

Anmeldelse af to bøger: Lars Lundmann Jensen: Hvem er jeg? – Narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund. Frydenlund, 2006. Richen Gambles, Suzan Lewis og Rhona Rapoport: Balance mellem liv og arbejde – en myte? Et globalt perspektiv. Dansk psykologisk Forlag, 2007.

Blad: Psykolog Nyt 08-2009
Forfattere: Kjeld Hesselmann
Kategorier: Øvrige
Psykologerne vil have forum

I februar og marts 2009 har foreningens hjemmeside været til eftersyn hos medlemmerne. Tilfredsheden er generelt høj, men der er god plads til forbedringer – og mange ideer til den videre udvikling.

Kritik af evidenskravet i psykoterapi

Hvis vi fortsat accepterer de fremherskende evidenskrav, vil psykoterapi blive mere og mere manualiseret og rigid. Det vil ødelægge vores møde med klienten på klientens præmisser. I stedet får vi et møde på testens og metodens præmisser.

Selvet og selvopfattelse

At lade klienten forholde sig til sig selv drejer sig om at styrke klarsynet til de aktuelle handlemuligheder. Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad er betydningsfuldt for mig?

Blad: Psykolog Nyt 08-2009
Forfattere: Bodil Garne
Kategorier: Øvrige
PTSD hos ældre efterladte

Tab af ægtefælle i alderdommen kan være en traumatisk begivenhed med reaktioner og symptomer på linje med dem, man nogle gange ser efter overfald, ulykker og naturkatastrofer. Det slår ny undersøgelse fast.

Alliancen er kernen

Kernen i erhvervspsykologers arbejde er gennem stærke udviklingsalliancer med klienterne at sætte vores viden og vurderinger i deres tjeneste. (Artikelserie om organisationspsykologens rolle)

Der findes forældreprogrammer

Kommentar til Anegen Trillingsgaard et al.'s artikel "Børn og unge med ADHD", Psykolog Nyt 3/2009 - om det danske referenceprogram for behandlingen af børn og unge med ADHD.

Tro og naturvidenskab

Kommentar til Nina Koellers debatindlæg ”Ikke plads til både-og”, Psykolog Nyt 5/2009, som rummede en undren over, hvorfor så mange højt uddannede ser en modsætning mellem religion/kristendom og naturvidenskaberne.

Blad: Psykolog Nyt 08-2009
Forfattere: Jette Rytke
Kategorier: Øvrige

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge