Viser artikel 1-10 af 63 resultat(er)

Klassiker-stafet

En sygdomslære, der bygger på socialpsykologi og interpersonelle relationer

Forudsigelsen af akut stressforstyrrelse

Til trods for et højt antal årlige bankrøverier i de fleste vestlige lande er forskningen i de psykologiske følgevirkninger af bankrøveri begrænset.

Kan akut stressforstyrrelse forudsige PTSD efter bankrøveri?

I hele verden er bankansatte dagligt i risiko for at opleve et røveri. Selv om forskning viser, at oplevelsen af et bankrøveri kan være traumatiserende på samme niveau som oplevelsen af andre former for fysisk vold, eksisterer der meget få studier, der undersøger risikoen for udvikling af PTSD.

Pårørende til syge kan udvikle PTSD

I samarbejde med Dansk Epilepsiforening undersøgte vi forekomsten af PTSD hos partnerne til epilepsiramte og risikofaktorer for udviklingen af PTSD hos partneren. Der deltog 614 personer i undersøgelsen

Akut stressforstyrrelsediagnosens latente struktur

Fire studier har undersøgt ASD-diagnosens latente struktur og fundet blandede resultater. To studier bekræfter DSM-IV’s inddeling af ASD-symptomerne, mens to andre studier finder, at ASDsymptomerne bedst beskrives som henholdsvis en to-faktor hierarkisk model (dissociationsfaktor og en andenordens ubehag faktor) og en tre-faktor model (dissociation, undgåelse og genoplevelse/ vagtsomhed). De forskellige fund kan skyldes, at ASD-strukturen varierer mellem traumetyper eller efter diagnostisk status.

Hvordan klarer unge sig, der overlever en kræftsygdom som barn?

Vi var interesseret i at finde ud af, hvordan de kræftramte ”overlevere” havde det, og hvor mange af dem der havde PTSD lang tid efter deres helbredelse. Et af de vanskelige forhold ved kræft er angsten for, at sygdommen skal komme igen. Dette forhold kan betyde, at det er vanskeligt at slippe af med de psykiske følger af sygdommen og behandlingsforløbet. Vi ville gerne undersøge forekomsten af PTSD hos unge overlevere og se, hvilke psykologiske faktorer der kunne forklare variationen i PTSD.

Vendt på en tallerken

Dansk Psykolog Forenings formand og bestyrelse er rendt fra sin støtte til den psykolog, der er blevet dømt til at bryde sin tavshedspligt. Det er synspunktet i dette debatindlæg. Se også redegørelsen om sagen fra bestyrelsen i samme nummer: "Psykolog skal bryde tavshed"

Blad: Psykolog Nyt 15-2011
Forfattere: Ask Elklit
Kategorier: Profession
Seest: Tiden læger ikke alle sår

En ny Seest-undersøgelse dokumenterer, at krisereaktioner i højere grad er kroniske. Myndighederne undervurderer behovet for psykologisk bistand ved katastrofer.

Børneperspektiv på en katastrofe

Børn reagerer ganske stærkt og længe på en katastrofe, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Det bekræftes i en ny undersøgelse omfattende de børn, som oplevede Seest-eksplosionen.

Vidne til drab

I marts 2006 blev Cecilie fra Hasseris Gymnasium dræbt for øjnene af mange elever og lærere. De psykologiske konsekvenser forbundet med at være vidne er nu kortlagt gennem en omfattende undersøgelse.

SØG I ARTIKELARKIVET

Søg i alle magasinets artikler, ledere, anmeldelser og debatindlæg fra 1997 og frem. Teksterne hentes som pdf-filer.

NB. Der er copyright på tekster og billeder. Stoffet må derfor ikke kopieres til fx undervisning eller benyttes på egen hjemmeside, medmindre der er givet skriftlig tilladelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge