10-Årsplan: Første gode spadestik er taget – men vi er slet ikke i mål endnu

Publiceret 27.09.2022 Pressemeddelelse

Regeringens og aftalepartiernes aftale om en psykiatriplan sikrer de første, vigtige spadestik til at løfte indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.

I følge Dea Seidenfaden, fung. formand for Dansk Psykolog Forening er det positivt, at der er indgået en bred politisk aftale og at planen har synligt afsæt i de 37 anbefalinger i det faglige oplæg som Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og en lang række organisationer herunder Dansk Psykolog Forening har været med til at lave – men vi er ikke i mål endnu.

– Det er en plan, der tager nogle gode første spadestik til en 10-årsplan. Nu er vi i gang, der er afsat en pose penge, så vi kan begynde arbejdet med at løfte indsatsen, særligt i kommunerne, og tage skridt til at løfte kapacitet i psykiatrien. Når det er sagt, er dette nødt til til at være første runde, for der er et fortsat behov for at politikerne følger op med en finansiering til hele 10-års planen og sikrer at vi kommer i mål med samtlige 37 anbefalinger i årene fremover, siger Dea Seidenfaden, fung. formand i Dansk Psykolog Forening.

Dea Seidenfaden glæder sig over, at planen har fokus på børn og unge, så de sikres tidlig hjælp tæt på hverdagslivet i kommunerne, så færre børn og unge i mistrivsel udvikler egentlig psykisk sygdom eller belastes så meget af deres psykiske udfordringer, at de får brug for hjælp i psykiatrien.

– Vi står i en samfundskrise, hvor utrolig mange børn og unge er i psykisk mistrivsel og får en psykisk lidelse, derfor er det afgørende, at vi kan sætte tidligere ind og sikre at så mange børn og unge så tidligt som muligt får den hjælp, de har brug for i deres nærmiljø. Derfor er det glædeligt at se, at der i aftalen er givet en solid investering til tidlig indsats og lettilgængelig tilbud i kommunerne. Der venter en stor opgave i kommunerne, som kræver både flere hænder og kompetenceløft af psykologerne i PPR, men vi er klar til at få det til at lykkes, siger Dea Seidenfaden, fung, formand i Dansk Psykolog Forening.

Aftalen løfter også psykiatrien med bl.a. en kapacitetspakke. En undersøgelse som Dansk Psykolog Forening har lavet viser, at der er massive udfordringer i psykiatrien og over halvdelen af psykologerne, der er ansat i psykiatrien, oplever, at der er helt centrale behandlingstilbud, som de ikke kan give pga. manglende ressourcer. Samtidig stiger antallet af henvisninger massivt, særligt i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

– Der er virkelig brug for et massivt løft af psykiatrien. Vi skal selvfølgelig løse de helt akutte problemer med manglende kapacitet, hænder og at patienter venter måneder på behandling, mens de bliver dårligere og dårligere. Men vi er også nødt til at udvikle psykiatrien, så patienter og pårørende oplever, at behandlingen er helhedsorienteret og at langt flere patienter kommer tilbage til et meningsfyldt liv, og at de ansatte kan holde til at arbejde i psykiatrien. Når det handler om selve psykiatrien, så frygter jeg, at pengene er smurt for tyndt ud, siger Dea Seidenfaden, der understreger, at politikerne “derfor ikke skal læne sig for meget tilbage”.

– Vi har en skude at vende, når det handler om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Derfor håber vi også, at uanset hvilken regering, vi får efter et valg, så er det en regering, der vil prioritere indsatsen for mennesker for psykiske lidelser,  siger Dea Seidenfaden.

For yderligere kommentarer: 

Dea Seidenfaden Fung. formand tlf.: 26125896

Anne Randby Toft, pressechef tlf.: 24200430